Hoe ontwikkel je de eigen oordeelsvaardigheid

Twee lezingen door Christof Wiechert voor het Studiecentrum voor Antroposofie in Den Haag.
Woensdag 6 en 13 oktober 20.00 uur. Toegang € 10 / lezing.

Juist in tijden van onzekerheid, bij crises of, zoals nu een pandemie, is het van belang ons oordeelsvermogen en de daaraan ten grondslag liggende percepties zuiver te krijgen. Hoe wordt het oordeelsvermogen gevoed, en komt het vervolgens tot stand? Er zijn veel klippen op die weg. Dat willen we in kaart brengen.

De eerste avond kijken we hoe de menselijke intelligentie zich ontwikkeld heeft vanaf het opkomend empirisme rond de 15e eeuw. We volgen de ontwikkeling van het denken van John Locke, Spinoza, Descartes, tot de Rationalisten. Daarnaast proberen we ook te zien hoe een idealistisch denken zich tot de werkelijkheid verhoudt, kijken we naar de tegenstelling realisme en nominalisme en hoe die zich in de 21e eeuw manifesteren. We stellen de filosofen Peter Sloterdijk en Peter Travni tegenover het positief reductionistische wereldbeeld van bijvoorbeeld B. F. Skinner. En wat nu mainstream is.

Steiner over oordeelsvermogen 

De tweede avond begint met een zin van Fichte en een citaat van Hegel om vervolgens naar een hoofdstuk uit de filosofie van de Vrijheid van Steiner te kijken (over de morele fantasie). Vandaaruit kijken we naar de uitdagingen voor het denken en het oordelen van nu. Want denken en oordelen zijn met elkaar verbonden. We sluiten af met gezichtspunten over hoe we ons denken nu kunnen helpen de door ons gewilde koers te vinden en te houden.

Meer informatie

Scroll naar boven