Patiëntenvereniging Duindoorn

De patiëntenvereniging Duindoorn was oorspronkelijk een zelfstandige Haagse vereniging, maar is sinds een aantal jaren in feite een afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana. Deze zet zich in voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte maar op de gezondheid van mensen. Zij zet zich ervoor in dat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

Duindoorn omvat de in Den Haag wonende leden van Antroposana. Het heeft een eigen bestuur en communiceert met de leden via het tijdschrift ita van Antroposana. Er is elektronische nieuwsbrief waarvoor men zich kan opgeven via deze website. Zie verder de website van Duindoorn.

Vanuit Duindoorn is het initiatief genomen om een eigen thuiszorg op te zetten. Informatie is te vinden op de website www.duindoornthuiszorg.nl. Contact via zorg@duindoornthuiszorg.nl.

Scroll naar boven