Leesgroepen

Een veel gebruikte manier om met de antroposofie kennis te maken en andere geïnteresseerden te leren kennen is de deelname aan een leesgroep of studiegroep. Hierin wordt gezamenlijk een  boek gelezen of een onderwerp bestudeerd. In de regel wordt er eens in de 14 dagen of eens per maand bijeen gekomen. Soms op een vaste locatie bij iemand thuis, soms roulerend. In principe zou dit ook in het Vreedehuis kunnen.

Er zijn groepen die al tientallen jaren bestaan, maar ook worden er wel afspraken gemaakt voor een enkel seizoen. Populaire onderwerpen zijn de basiswerken van Rudolf Steiner (de Theosofie, de Wetenschap van de Geheimen van de Ziel en de Filosofie van de Vrijheid), de karmavoordrachten, of onderwerpen als opvoeding of natuurwetenschap.

Belangstellenden om aan zo’n groep mee te doen kunnen zich hier opgeven, eventueel met een voorkeur voor onderwerp. Er zal dan bekeken worden of er aansluiting met een bestaande groep kan worden gemaakt of een nieuwe kan worden gevormd.

Bestaande of potentiële groepen die zich hier willen presenteren kunnen zich ook melden. Bij voldoende interesse kan dat worden gepubliceerd, op deze website, of in een volgende nieuwsbrief.

Scroll naar boven