Ledengroep

De Haagse ledengroep komt behalve in de kerst- en zomervakantie iedere maandagavond bijeen in het Vreedehuis, Riouwstraat 1. Daarnaast zijn er incidenteel bijeenkomsten op andere momenten, bijvoorbeeld i.v.m. de jaarfeesten. De maandagavondbijeenkomsten beginnen om precies 20:00u. Vanaf kwart voor acht is er koffie of thee. De bijeenkomst eindigt om half tien.

Het doel van de bijeenkomst is de ontmoeting met medeleden. Dit gebeurt door gesprekken en gedachtewisselingen over antroposofische onderwerpen, meestal aan de hand van voordrachten of publicaties van Rudolf Steiner. De agenda van de ledengroep vermeldt welke onderwerpen wanneer aan de orde komen en wie verantwoordelijk is voor een inleiding.

Elisabeth Appenrodt (e.appenrodt@gmail.com) is contactpersoon van de voorbereidingsgroep die verder bestaat uit Jeanne Bleeker, Trees van Dijk, Friederike van Manen, Mario Matthijsen en Maartje Post. Het programma van de maandagavonden en jaarfeesten wordt door deze groep voorbereid. Suggesties voor onderwerpen kunt u kwijt bij één van de leden of via ledengroep@antroposofiedenhaag.nl.

Bent u nieuw of lange tijd niet geweest? Wij vinden het dan fijn om u (weer) welkom te heten. Meldt u dan bij de gespreksleider of via één van de andere aanwezigen.

Scroll naar boven