Hoger onderwijs

De Hogeschool Leiden kent een aantal opleidingen die voortbouwen op het vrijeschool onderwijs, of er docenten voor opleiden.

De Vrijeschool PABO leidt op tot leraar basisonderwijs. Naast het PABO programma is er veel aandacht voor kunstgeschiedenis en filosofie. Na voltooiing kan de nieuwe leraar als docent gaan werken op één van de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland en België, of op elke reguliere basisschool.

De opleiding Docent/dans euritmie (voorheen de euritmieacademie in Den Haag)  leidt op tot docent in het basis- en voortgezet onderwijs (op vrijescholen en in het reguliere onderwijs). Ook kun je als zelfstandig euritmist lesgeven aan volwassenen of je richten op de podiumkunst. Daarnaast zijn er mogelijkheden om door te studeren tot euritmietherapeut.

De opleiding Docent muziek vindt haar inspiratie-bronnen in o.a. het antroposofische mensbeeld. Na voltooiing gaan veel van de studenten  werken op één van de vrije­scholen in Nederland en België. Zij zijn bevoegd om les te  geven op alle scholen (regulier en vrijeschool), zowel in het basis- en voortgezet onderwijs als in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Ook de opleiding tot Kunstzinnig Therapeut is een van de op de antroposofie georiënteerde opleidingen van Hogeschool Leiden. Deze leidt op to beeldend therapeut, muziektherapeut of spraak- en dramatherapeut.   Kunstzinnige therapeuten kunnen zowel in de reguliere als in de antroposofische gezondheidszorg gaan werken.

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden, o.l.v Dr. Erik Baars, initieert en coördineert onderzoek t.b.v. antroposofische therapieën. Het lectoraat wil studenten kennis laten maken met praktijkgericht onderzoek en ze betrekken bij onderzoeksprojecten. Enkele van de  onderzoekers zijn docent bij de opleiding Kunstzinnige Therapie en kunnen daarmee actuele onderzoeksresultaten direct verwerken in hun lessen.

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau.

De Stichting Emerald biedt een internationale opleiding voor medische schildertherapie in licht, kleur en duisternis gebaseerd op de geesteswetenschap ontwikkeld door Rudolf Steiner en het werk van Liane Collot d’Herbois.

Het is een geaccrediteerde opleiding door de medische sectie van het Goetheanum in Dornach, Zwitserland. Als schildertherapeut kun je werken in een eigen praktijk, i.s.m. antroposofische artsen en reguliere artsen of in antroposofische en reguliere medische instituten wereldwijd.

Scroll naar boven