Antroposofie

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld. De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen en probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping.

De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg in al zijn facetten.

Meer informatie over antroposofie is te vinden op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN). Deze vereniging is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn zo’n 50 ledengroepen en studiecentra in heel Nederland en een breed aanbod aan sociale en kunstzinnige activiteiten, zowel met openbaar karakter als in verenigingsverband. De Haagse ledengroep komt wekelijks op maandagavond bijeen.

Leden van de Antroposofische Vereniging krijgen het maandblad Motief met actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten. Daarnaast bestaat digitaal Antroposofie Magazine. Hier vindt u artikelen over de achtergronden van de biodynamische landbouw en voeding, maatschappelijke vernieuwing, antroposofische zorg en vrijeschoolonderwijs.

Meer informatie over:

Scroll naar boven