Verdieping

Ieder die zich verder in de antroposofie wil verdiepen kan dat uiteraard zelf doen met behulp van de uitgebreide beschikbare literatuur (zie Bibliotheek en Haagse Boekerij), deelnemen aan een cursus of zich voor kortere of langere tijd aansluiten bij een leesgroep, studiegroep of werkgroep. Hieronder enkele voorbeelden.

De Stichting Speelruimte geeft cursussen en organiseert workshops in het waarnemen van de levenskrachten. Een sterke inspiratiebron vormt daarbij het boek  van Dorian Schmidt, Lebenskräfte – Bildekräfte. De auteur komt ook geregeld naar Nederland om over zijn inzichten en werkwijze te spreken.

Natuurwetenschappelijke Studiegroep voor geïnteresseerden met een natuurwetenschappelijke of geneeskundige opleiding. Riouwstraat 1, Den Haag, 5 zaterdagen per jaar vanaf 15:30u. Informatie: Gerard Smits, 070 360 77 06.

Het Studiecentrum voor Antroposofie biedt regelmatig cursussen en lezingen aan voor belangstellenden en ter verdere verdieping.

Scroll naar boven