Algemene informatie Studiecentrum

Antroposofie is een weg om jezelf en de wereld dieper te leren kennen. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld, aan wetenschap en techniek, kunst en maatschappelijke vormen. Antroposofie helpt mensen om midden in de wereld te staan en een praktische vorm te geven aan hun levenshouding. Diverse praktische initiatieven zijn in de wereld gezet, zoals vrije scholen, antroposofische geneeskunde met vele specifieke therapieën en biodynamische landbouw. Mogen er meer initiatieven volgen.

Het Studiecentrum organiseert hiertoe lezingen, cursussen en bijeenkomsten over een breed spectrum aan thema’s. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Nieuwe bezoekers heten wij van harte welkom. Ook suggesties voor nieuwe onderwerpen en andere aanpakken.

Tarieven

De kosten voor het bijwonen van een voordracht zijn €10, tenzij anders aangegeven.

Vriendenpas

U kunt een Vrienden(duo)pas kopen die recht geeft op toegang tot alle voordrachten in een seizoen (voorjaar of najaar). Een Vriendenpas geeft echter geen toegang tot cursussen. U kunt de Vriendenpas kopen op de avond of aanvragen via het aanvraagformulier op deze website.

Ooievaarspas en studenten

Houders van een Ooievaarspas en studenten kunnen 50% reductie krijgen op alle voordrachten, cursussen en de Vriendenpas.

Aanvangstijden en locaties

De avonden beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld, en zijn rond 22.00 uur afgelopen. Het is de bedoeling dat het gebouw om 22.30 uur is verlaten, zodat de huisbewaarders kunnen afsluiten. Reserveren is niet nodig. Er kunnen altijd stoelen worden bijgeplaatst. Onze activiteiten vinden plaats in het Vreedehuis, Riouwstraat 1, tenzij anders vermeld.

Registratie

Het opnemen van lezingen en cursussen op geluids- of videoband kan niet worden toegestaan.
Personen die nieuws in de media brengen, moeten zich tevoren bij de spreker melden over deze mogelijkheid.

Voorbereidingsgroep

Het Studiecentrum wordt georganiseerd door een voorbereidingsgroep. Deze staat open voor reacties en suggesties, zie de contactpagina. Deze voorbereidingsgroep stopt eind 2021, meer informatie.

Vrijwillige bijdrage

Wilt U het werk van het Studiecentrum financieel steunen, dan kan dat door overmaking van een bedrag op ons gironummer. Zulke bijdragen bieden ons weer mogelijkheden voor reductieverlening en bekendmaking.

Bankrekeningnummer NL62 INGB 000 067 8486 t.n.v. Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag.

Scroll naar top