Algemene informatie Studiecentrum

Antroposofie is een weg om jezelf en de wereld dieper te leren kennen. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld, aan wetenschap en techniek, kunst en maatschappelijke vormen. Antroposofie helpt mensen om midden in de wereld te staan en een praktische vorm te geven aan hun levenshouding. Diverse praktische initiatieven zijn in de wereld gezet, zoals vrijescholen, antroposofische geneeskunde met vele specifieke therapieën en biodynamische landbouw. Mogen er meer initiatieven volgen.

Het Studiecentrum organiseert interactieve bijeenkomsten binnen een breed spectrum aan thema’s voor een divers publiek. Er is geen voorkennis nodig om mee te doen. Suggesties, feedback en nieuwe ideeën zijn welkom. U kunt ons bereiken via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl of de contactpagina.

Tarieven

Als bijdrage aan de kosten van de bijeenkomsten vragen wij €15.- of €10.- (naar draagkracht), met een minimum van €5.-, tenzij anders aangegeven. Hiervan betalen wij de sprekers en de huur van de zaal.

Ooievaarspas en studenten

Houders van een Ooievaarspas en studenten kunnen 50% reductie krijgen op alle voordrachten, cursussen en de Vriendenpas.

Aanvangstijden en locaties

De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30, tenzij anders vermeld. Rond 22.00 uur sluiten we af.

Het is voor ons prettig als u zich aanmeldt via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl of het aanmeldingsformulier, zodat wij een idee hebben van het aantal deelnemers dat we kunnen verwachten. U wordt dan ook persoonlijk op de hoogte gebracht als een bijeenkomst onverhoopt niet kan doorgaan. Komt u op het laatste moment dan kunt u, als de capaciteit het toelaat, alsnog aansluiten.

Onze activiteiten vinden plaats in het Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585GP Den Haag, tenzij anders vermeld.

Registratie

Het opnemen van lezingen en cursussen op geluids- of videoband is niet toegestaan.
Personen die nieuws in de media brengen, moeten zich tevoren bij de spreker melden over deze mogelijkheid.

Voorbereidingsgroep

Het Studiecentrum wordt georganiseerd door een voorbereidingsgroep bestaande uit Trees van Dijk, Marion Kuipéri, Evelyn Fernandez, Liane van der Zalm en Lot Hooghiemstra. Wij staan open voor suggesties op het gebied van sprekers, thema’s, de inhoud en de vorm van de activiteiten. Ook als u wilt helpen met organiseren bent u van harte welkom. U kunt ons bereiken via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl of de contactpagina.

Vrijwillige bijdrage

Wilt u het werk van het Studiecentrum financieel steunen, dan kan dat door overmaking van een bedrag op bankrekeningnummer NL62 INGB 000 067 8486 t.n.v. Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag. Hiermee helpt u ons om bijeenkomsten bekend te maken en voor iedereen toegankelijk te houden.

Scroll naar boven