Studiecentrum voor Antroposofie – Programma Voorjaar 2021

Het Studiecentrum voor Antroposofie wil een bijdrage leveren aan de maatschappij ontwikkeling. Voor de sprekers vormt de antroposofie een rijke inspiratie die zij inzetten bij de behandeling van hun onderwerp. De avonden zijn goed te volgen voor iedereen. Wij nodigen u van harte uit om te komen en uw vrienden mee te nemen.

Op dit moment weten we nog niet wanneer we weer met elkaar bijeen kunnen komen in het Vreedehuis. Daarom hebben we het programma zo gemaakt, dat die lezingen, die de spreker bereid is ook via ZOOM te doen, in februari en maart zijn gepland. We hopen natuurlijk op een echte bijeenkomst, maar zo kunnen wij u in ieder geval iets bieden in deze schrale tijd.

De lezingen in april, mei en juni hopen we in het Vreedehuis te doen. Als dat niet mag, dan verschuiven wij de lezing. Raadpleeg dus de agenda!

Aanmelden is voor alle lezingen noodzakelijk (zie email adres laatste bladzijde).
Voor de ZOOM-lezing mailen wij een kwartier voor aanvang de link.
Als een voordracht uitvalt of verschuift berichten we u dat.

Overzicht

 (alle activiteiten beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld)

Dinsdag 16 februari Christina van Tellingen Covid drukt ons met de neus op de feiten  
Dinsdag 2 maart Kees Veenman Technocratie versus IK-ontwikkeling
Woensdag 10 en 17 maart Christof Wiechert De ontwikkeling van het denken vanaf 1500 (afgelast)
Woensdag 24 maart Frans Lutters Reïncarnatie: niet geloven maar waarnemen!
Dinsdag 30 maart Ignaz Anderson Samenhang in een veranderende maatschappij (afgelast)
Dinsdag 13 april Lisette Buisman Inwijdingsweg volgens de Graaf van Saint Germain
Zaterdag 24 april 10.00 – 14.00 uur Wolter Bos Waarom zingen vogels? Lezing+Excursie (verplaatst naar 15 mei)
Woensdag 28 april Jelle van der Schuit De spirituele betekenis van vergeving
Woensdag 12 mei Matthias Rozemond en Kees Veenman De kleuren van Rembrandt Woensdag 26 mei Albert Vlug Natuur, meer dan wat de wetenschap analyseren kan
Woensdag 2 juni Bob Duin, Bert de Graaff, Paul Asselbergs Wat vraagt technologie aan de mens?   
Woensdag 9 juni Mia Stockman en Luuk Humblet  De Impuls van de Tempelridders en zijn Metamorfose in onze Tijd
Woensdag 16 juni Mia Stockman en Luuk Humblet  Naar een Vernieuwing van de Economie – Visie en Praktijk

Covid drukt ons met de neus op de feiten – Christina van Tellingen
Dinsdag 16 februari 20.00 uur of ZOOM. Toegang € 10; via ZOOM vrijwillige bijdrage.

Afgelopen september heeft Christina ons heel precies uitgelegd wat het Corona-virus in een cel doet. Ook gaf zij antroposofische gezichtspunten. Corona, Covid en een vaccin zijn nog steeds uiterst actueel. Heeft Rudolf Steiner een beeld voor epidemieën gegeven dat ons kan helpen te snappen wat er nu gebeurd? Wat is de rol van immuniteit? Wat is de relatie tussen weerbaarheid en verwerker in infectieziekten? En hoe spelen vaccins daarop in? Zijn er nog meer factoren die een rol spelen? Christina zal een en ander zowel medisch-biologisch als antroposofisch belichten.

Ontmoetingen en relaties in de levensloop – Jacques Meulman
3 zaterdagochtenden: 27 febr, 6 en 13 mrt: 9.30 – 12.00 uur.
Kosten € 55 / 3 keer vooraf te betalen; of € 20 / keer. Organisatie: Stieneke Poot.

Zonder al die mensen was ik geen mens geworden en zeker niet die mens, die ik nu denk te zijn. Sommigen van hen kwamen slechts even voorbij, anderen bleven wat langer en weer anderen weken niet meer van mijn zijde. Toeval of plan? Wie wacht er nog op mij? Of op wie wacht ik nog? Welke geschenken, talenten en klussen hebben we onderweg uitgewisseld? Een onderzoek in de levensloop, alleen en met elkaar, naar de betekenis en werking van ontmoetingen en relaties. Jacques Meulman is een begaafd spreker; hij is oud vrije school-leraar, Antroposofisch psycholoog NVAP en biografie consulent.

Op tijd opgeven (max 30 personen) bij Stieneke Poot: svp.poot@gmail.com. Betalen: NL69TRIO 0197759777 tgv mw S. Voorhoeve-Poot ovv korte cursus JM.

IK-ontwikkeling als antwoord op Technocratie – Kees Veenman
Dinsdag 2 maart 20.00 uur of ZOOM. Toegang € 10; via ZOOM vrijwillige bijdrage.

De ontwikkeling van de technologie, maar ook de technocratie in de samenleving, neemt steeds sneller toe. De omgang met de gevaren van de techniek vraagt veel van ons, maar het belangrijkste is dat de mens tegenover de techniek zijn innerlijke vrijheid behoudt, door zowel te werken aan de versterking van zijn ik-ontwikkeling als door het zoeken naar een verbinding met de geestelijke wereld. Als antroposoof kun je jezelf dan in slaap sussen: dat doe ik toch? Maar doe ik dit ook in voldoende mate? Dat brengt ons naar de vraag: wat houdt een werkelijke ik-ontwikkeling in en hoe bereik je een gezonde verbinding met de geestelijke wereld? Hoe doe je dat? En hoe kan bijvoorbeeld de Vrije School bovenbouw in dit opzicht in concreto bijdragen aan de toekomst van jonge mensen? Kees kan hierbij putten uit zijn lange ervaring als docent natuurkunde aan de Haarlemse bovenbouw.

De ontwikkeling van het denken vanaf 1500 – Christof Wiechert
Woensdag 10 en 17 maart 20.00 uur of ZOOM. Toegang € 10 / lezing. Als via ZOOM graag vrijwillige bijdrage. Afgelast!

Juist in tijden van onzekerheid, bij crises of, zoals nu een pandemie, is het van belang ons oordeelsvermogen en de daaraan ten grondslag liggende percepties zuiver te krijgen. Hoe wordt het oordeelsvermogen gevoed, en komt het vervolgens tot stand? Er zijn veel klippen op die weg. Dat willen we in kaart brengen.
De eerste avond kijken we hoe de menselijke intelligentie zich ontwikkeld heeft vanaf het opkomend empirisme rond de 15e eeuw. We volgen de ontwikkeling van het denken van John Locke, Spinoza, Descartes, tot de Rationalisten. Daarnaast proberen we ook te zien hoe een idealistisch denken zich tot de werkelijkheid verhoudt, kijken we naar de tegenstelling realisme en nominalisme en hoe die zich in de 21e eeuw manifesteren. We stellen de filosofen Peter Sloterdijk en Peter Travni tegenover het positief reductionistische wereldbeeld van bijvoorbeeld B. F. Skinner. En wat nu mainstream is.

De tweede avond begint met een zin van Fichte en een citaat van Hegel om vervolgens naar een hoofdstuk uit de filosofie van de Vrijheid van Steiner te kijken (over de morele fantasie). Vandaaruit kijken we naar de uitdagingen voor het denken en het oordelen van nu. Want denken en oordelen zijn met elkaar verbonden. We sluiten af met gezichtspunten over hoe we ons denken nu kunnen helpen de door ons gewilde koers te vinden en te houden.

Reïncarnatie: niet geloven maar waarnemen! – Frans Lutters
Woensdag 24 maart 20.00 uur of ZOOM. Toegang € 10; via ZOOM vrijwillige bijdrage.

Speelt er achter de zichtbare, opgeschreven geschiedenis nog een andere, verborgen geschiedenis? Schuilen er achter de inslagen in de wereld krachtwerkingen van geestelijke wezens? Was Jeanne d’Arc een instrument voor de hiërarchieën? Steiner heeft diverse persoonlijkheden uit de geschiedenis op basis van zijn geestelijk wetenschappelijk onderzoek beschreven om zo de mensen gevoelig te maken voor verborgen geschiedenissen en reïncarnatie Zo gaf hij instrumenten aan de mensen voor eigen onderzoek, aanscherping van de eigen waarneming. Karma is geen lot dat je vastpint, zoals je erfelijkheid, je omgeving. De toekomst is fundamenteel open. Moge ieder mens zijn missie vinden en uitvoeren en zo de toekomst maken. Zie verder Steiner’s boek Verborgen geschiedenis, Open toekomst, waarvoor Frans het Nawoord schreef.

Samenhang in een veranderende maatschappij – Ignaz Anderson
Dinsdag 30 maart 20.00 uur. Toegang € 10. Afgelast!

De vernieuwingsbeweging van ruim 100 jaar geleden, waaraan de antroposofie een wezenlijke bijdrage leverde, staat opnieuw voor belangrijke uitdagingen. In zijn voordrachten te Den Haag stimuleerde Rudolf Steiner zijn toehoorders om met de wereld “samen te groeien” (18 nov 1923). In welke context gebruikte hij deze woorden en wat is de actualiteitswaarde hiervan nú? Werpt dit advies licht op de vraagstukken van onze huidige, veranderende maatschappij? Ignaz zal ook kort stilstaan bij Steiner’s sterfdag: 30 maart.

 

Een inwijdingsweg volgens de Graaf van Saint Germain – Lisette Buisman
Dinsdag 13 april 20.00 uur. Toegang € 10.

Leopold-Georg Graf von Saint-Germain was een bijzonder individu, die leefde in de 18e eeuw. Hij heeft ook in Den Haag gewoond. Aan het eind van zijn leven schreef hij La Tres Sainte Trinosophie (De drievoudige wijsheid). Een inwijdingsboek met bijzondere inhouden en in beeldentaal geschreven, welke ons nieuwe inspirerende inzichten kunnen geven. Ook in onze tijd kan dit helpen om zicht te krijgen op een uiterlijke en innerlijke weg die iedereen kan gaan, door zichzelf te scholen en waardoor de wereld in beweging kan worden gebracht.

 

Waarom zingen vogels? – Wolter Bos (Lezing met excursie en nabespreking)
Zaterdag 24 april 15 mei 2021  10.00 – 14.00 uur (inloop 9.30 uur). Deelnameprijs € 20.

Waarom kwinkeleren leeuweriken zo onvermoeibaar, terwijl ze opstijgen in de zomerlucht? Waarom zingen merels zo feestelijk en plechtig in de avondschemering? Het ‘officiële’ antwoord is: vogelzang is strijd om een vrouwtje ter veroveren en om concurrerende mannetjes af te schrikken. mannetjes weg te jagen. Maar als je onbevangen naar een leeuwerik, een merel of een roodborst luistert, beleef je geestelijke krachten. Hoe krijgen wij de poort weer open naar het beleven van de geestelijke krachten in de natuur? Wat kunnen fenomenologie en antroposofie ons over vogelzang leren? Kunnen we iets van het wezen van zingende vogels gewaar worden?

We beginnen met de lezing 10-10.45; daarna de bosexcursie 10.45 – 12.30; lunch 12.30-13.15 (eigen rekening); nabespreking 13.15-14.00.  
Opgave voor deze bijeenkomst, liefst zo vroeg mogelijk,  is noodzakelijk, in verband met de maximum groepsgrootte

De spirituele betekenis van vergeving – Jelle van der Schuit
Woensdag 28 april 20.00 uur. Toegang € 10.

Vergeving is een diep christelijke notie en maakt ook deel uit van het Onze Vader. Toch is het na 2000 jaar Christendom eigenlijk nog steeds moeilijk om vergeving in de praktijk te brengen. Sergej Prokofieff benadrukt het grote belang van vergeving voor onze cultuur, waarbij hij zich vooral baseert op het werk van Rudolf Steiner. De meeste mensen kunnen wel begrijpen dat vergeving voor het leven van alledag betekenis heeft. Prokofieff laat echter zien dat de spirituele achtergronden van vergeving buitengewoon diepgaand en omvattend zijn. Voor de sociale toekomst heeft vergeving een fundamentele en onmisbare betekenis. Zo heeft vergeving onder meer te maken met karmische aspecten, met de werkelijkheid van het leven na de dood en vooral ook met de problematiek van het kwaad. Het boek is uitgegeven bij Perun.

De kleuren van Rembrandt – Matthias Rozemond en Kees Veenman
woensdag 12 mei 20.00 uur. Toegang € 10.

Hoe vond Rembrandt als molenaarszoon zijn weg in het schildermilieu? Matthias Rozemond behandelt in zijn roman ‘Het spel tussen licht en donker’ diverse facetten van de jonge Rembrandt. Kees Veenman zal ingaan op de vraag hoe Rembrandt kleur inzette bij het schilderij van Het joodse bruidje. Vanuit de fenomenologie van Goethes kleurenleer is bij elke kleur een gebaar te vinden dat karakteristiek is voor die kleur. Dit zullen we verdiepen met een Kleurmeditatie. Vandaar uit kunnen we beleven en begrijpen hoe Rembrandt het goudgeel en het rood in Het joodse bruidje vorm geeft. Matthias en Kees zijn docenten op de vrije school Haarlem. Matthias is schrijver van trillers en historische romans.
Kees is coördinator van de natuurwetenschappelijke sectie en schreef het boek Kleurmeditatie

Op zoek naar openingen in de wetenschap voor het ‘levende’ – Albert Vlug
Woensdag 26 mei 20.00 uur. Toegang € 10.

De wetenschap heeft ons geleerd de natuurverschijnselen te meten, modelleren, te voorspellen en te beheersen. Maar komen we zo het wezenlijke van de natuur op het spoor? Velen zeggen van wel. Zwaartekracht houdt alles bij elkaar, zwarte gaten zijn doorgangen naar een andere tijd, en de zon, die gaat nooit op en nooit onder. Het is immers de aarde die draait.

Maar hoe verbinden we dat met onze ervaring van de aarde die ons draagt, voedt, leven schenkt, ons in zijn rust meeneemt. Hoe verbinden we die twee werkelijkheden: de directe waarneming als mens, die veel ruimer is en de geïnterpreteerde waarneming als wetenschapper die veel exacter is? Welke kennis helpt ons in een meer liefdevolle verbinding te komen met de wereld om ons heen? Hoe moeten we het geheim benaderen van het leven, van de beweging, van de warmte? Vanuit de wetenschapsfilosofie gaan we op zoek naar openingen in het gesloten wereldbeeld van de moderne tijd. We gaan verder waar Tycho Brahe gebleven is.

Wat vraagt technologie aan de mens? – Bob Duin, Bert de Graaff, Paul Asselbergs
Woensdag 2 juni 20.00 uur. Toegang € 5.

Technologie wordt voor de mensheid steeds belangrijker. Techniek heeft ook altijd onvoorziene, vaak negatieve bijwerkingen. De techniek zal voortgaan; er komen robots, die veel werk van de mens zullen overnemen; kunstmatige intelligentie, die veel hoofdwerk zal overnemen. Het is een merkwaardig proces. Enerzijds krijgen we meer hulpmiddelen, anderzijds moeten wij ons wel aanpassen aan de techniek en vraagt de techniek steeds meer tijd en aandacht van ons. De techniek vormt een nieuwe wereld tussen ons en de natuur; een technisch rijk, waar de andere natuurrijken bij in het niet vallen. Gaat de techniek met ons op de loop? Of vraagt deze techniek juist aan de mens om zichzelf (zijn Zelf) met volle inzet en kracht verder te ontwikkelen? Moeten (kunnen) wij de technologie (nog) begrijpen? Hoe vergroten wij ons bewustzijn voor technologische ontwikkeling? Waar techniek fout wordt gebruikt? Kunnen wij de techniek sturen? Waarheen?

In een discussie willen we voorbeelden behandelen; wanneer voelen we ons door techniek geholpen en wanneer bedreigd; wanneer uitgedaagd om het pad verder te gaan; wanneer willen we de ontwikkeling afremmen of stoppen? Waarom? Hoe? Tot slot: hoe kun je de zich ontwikkelende technologie in de mensheidsontwikkeling plaatsen?

Naar een Vernieuwing van de Economie – Mia Stockman en Luuk Humblet
1. De Impuls van de Tempelridders en zijn Metamorfose in onze Tijd
Woensdag 9 juni 20.00 uur. Toegang € 10.

De Tempelridders hadden een bijzondere spirituele opdracht, die o.a. heeft geleid tot de grondslag voor het bankwezen. Door de gewelddadige opheffing van de orde werd deze opdracht onverhoeds afgebroken. De kwalijke gevolgen daarvan zijn tot in onze tijd voelbaar. Honderd jaar geleden gaf Rudolf Steiner nieuwe inzichten omtrent het geldwezen en aanzetten voor een totale vernieuwing van het economische leven.

 2. Vernieuwing van de Economie – Visie en Praktijk
Woensdag 16 juni 20.00 uur. Toegang € 10.

De ideeën Rudolf Steiner staan voor een eigentijdse en duurzame economie, waarin concurrentie en eigenbelang worden vervangen door samenwerking en overleg. Daar zijn producenten, handelaren en óók de consumenten actief bij betrokken. De huidige economische praktijk blijkt niet meer te voldoen; daarvan getuigen symptomen als klimaatverandering, armoede en financiële crises. Nieuwe vormen moeten ontwikkeld en in praktijk gebracht worden. Mia en Luuk hebben daar in de natuurvoedingswinkel De Blauwe Bloem in Gent 33 jaar ervaring mee opgedaan en vertellen er inspirerend over.

Algemene Informatie

Alle activiteiten vinden plaats in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag.

Aanmelden is nodig ten gevolge van Corona; mail naar studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl of bel 0653271035. U kunt vooraf de toegang betalen op: NL62INGB0000678486 tnv Studiecentrum voor Antroposofie.

De Vriendenpas voorjaar 2021: gelet op de onzekerheid van het doorgaan van lezingen, kunnen we nu nog geen prijs noemen. Zodra we weer bijeen kunnen komen in Vreedehuis, zal de prijs bekend worden gemaakt.

Houders van een Ooievaarspas en studenten krijgen 50% korting op alle activiteiten. Uitzondering hierop is korte cursus van Jacques Meulman.

Zie voor meer, actuele en CORONA informatie: antroposofiedenhaag.nl/studiecentrum. Of Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag vreedehuis.nl/agenda/.

Scroll naar top