Voorbereidingsgroep Studiecentrum

Het Haagse Studiecentrum voor Antroposofie heeft vanaf januari 2022 een nieuwe voorbereidingsgroep. Hieronder presenteren zij zich.

Trees van Dijk 

Al 40 jaar sta ik in en voor de antroposofie. Van daaruit kijk ik naar de wereld om me heen en vind er inspiratie om mijn bijdrage eraan te geven. Ik ben in verschillende werkgebieden werkzaam geweest, zoals biologisch dynamische landbouw en vrije school onderwijs. Nu wil ik vooral mijn inzicht vergroten, verdiepen en verinnerlijken in verschillende gebieden die R.Steiner met geesteswetenschap heeft doorlicht.
Als thema voor het studiecentrum zie ik  IN HET MIDDEN DE MENS:

– tussen hemel en aarde
– tussen verleden en toekomst 
– te midden van mensen.

Marion Kuipéri

27 jaar geleden kwam ik in aanraking met de antroposofie door de Vrije school die onze drie zoons bezochten. Sinds een jaar of acht ben ik me werkelijk gaan verdiepen in de boeken van Steiner en dat is nooit meer gestopt. Antroposofie ervaar ik als een onuitputtelijke bron waar ik me aan kan laven, die mijn blikveld verbreedt en mijn innerlijke vrijheid vergroot. 
De gebieden die mijn speciale aandacht hebben zijn: meditatie, gestorvenen, karma en reïncarnatie en door alles heen het mysterie van Golgotha.

Erik Bomas

Ruim 10 jaar geleden bezocht ik voor het eerst mijn antroposofisch huisarts. Hierdoor ging ik ook deelnemen aan lezingen en bijeenkomsten in studiecentra Zoetermeer en Den Haag en maakte ik kennis met het antroposofisch gedachtegoed van Rudolf Steiner. Ik ben dus nog maar relatief kort aanwezig op dit boeiend levensterrein met voor mij nog onuitputtelijke ontdekkingen en kansen voor zelfontwikkeling. Meer specifiek ben ik als filosoof zeer geïnteresseerd geraakt in het diepe filosofisch inzicht van Steiner in de relatie tussen mens en kosmos vanaf de vroeg Griekse filosofen tot in de 20e eeuw. Steiner gaf daarbij aanwijzingen hoe wij kunnen omgaan met de maatschappelijke problemen: in zijn tijd, in onze tijd en onze nabije toekomst!

Sandra van Mameren

In 2019 kwam ik voor het eerst op het Elisabeth Vreedehuis, dankzij ‘De reis van je leven’, een autobiografie cursus van Arianne Collee. Ik werd betoverd door deze levende omgeving, het prachtige pand, de mensen, de tuin. Bij ’toeval’ mocht ik instromen in de Emerald opleiding die in de Olympus werd verzorgd. Daardoor maakte ik kennis met medische schildertherapie, zoals ontwikkeld door Liane Collot d’Herbois. En, met antroposofie! Ik had wel een antroposofische huisarts, en affiniteit met het ‘systeemgerichte’, maar toch geen weet van wat antroposofie eigenlijk is. Ik vroeg mij af, hoe is het mogelijk, dat we hier als samenleving zo weinig van weten? Voor mij begon op het Vreedehuis een hoopvolle reis van zelfontwikkeling die ook positief uitstraalt op mijn omgeving. Ik ben heel blij om mij samen met Trees, Marion, Lot en Evelyn in te zetten voor het studiecentrum en langs die weg aan het algemeen belang, door activiteiten te organiseren die hopelijk weer anderen inspireren, die bijdragen aan het verbinden van mensen, met zichzelf, met elkaar en met onze omgeving.

Evelyn Fernandez

Via het ouderschap kwam ik 10 jaar geleden voor het eerste in aanraking met de antroposofie. Ik voelde me helemaal thuis in de mensgerichte benadering die de antroposofie te bieden heeft en het bewust aangaan van het ouderschap. Opvoeden is zelf opvoeden en de antroposofie is voor mij een rijke bron van inspiratie om verder te gaan in mijn persoonlijke ontwikkelingsweg. Het is ook indrukwekkend om te merken hoe actueel het ook elke keer blijft. Onderwerpen waar ik me graag verder in verdiep zijn algemene menskunde, kinderen en rituelen (jaarfeesten), gezonde voeding, gezondheid en (kinder)ziektes, filosofie van de vrijheid en het vrije denken.”  

Scroll naar top