Studiecentrum voor Antroposofie – Najaar 2020

Het Studiecentrum voor Antroposofie wil een bijdrage leveren aan de maatschappij ontwikkeling. Voor de sprekers vormt de antroposofie een rijke inspiratie die zij inzetten bij de behandeling van hun onderwerp. De avonden zijn goed te volgen voor iedereen. Wij nodigen u van harte uit om te komen en uw vrienden mee te nemen.

Nieuwe Corona-regels kunnen veroorzaken dat het programma niet door kan gaan.
Raadpleeg de website voor actuele informatie.
Aanmelden is noodzakelijk; zie onderaan.

Overzicht

 (alle activiteiten beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld)

Dit voorjaar heeft een nieuwe ervaring gebracht, die veel van ons vraagt.  Daarom beginnen we ons najaar programma met een drieluik over het Corona fenomeen.

Do 24 september        Christina van Tellingen Corona-virus en onze fysiologie
Do 1 oktober               Christof Wiechert Corona-virus en ons samen-leven
Do 8 oktober               Sebastiaan de Vries Corona-virus en de geestelijke wereld 1
Do 15 oktober             Sebastiaan de Vries Corona-virus en de geestelijke wereld 2
Wo 21 oktober            Bob Duin, Bert de Graaff Culturele, technologische, juridische ontwikkelingen: lust of last?
Wo 4 november         Bea van der Steen Onze weg tussen dood en nieuwe geboorte in beeld gebracht aan de hand van aanwijzingen van Rudolf Steiner. Deze lezing is verplaatst i.v.m. de corona maatregelen en begint om 19:45u.
Di 27 oktober              Arie Bos De doelgerichtheid van de evolutie
Di 10 november          Matthias Rozemond en Kees Veenman De kleuren van Rembrandt
Di 24 november, 1 en 8 december Thea Giesen Ontdekkingsreis door de 12 zintuigen
Do 19, 26 nov en 3, 10 en 17 december Mario en Marleen Matthijsen Over de Grondsteenspreuk met euritmie
Wo 9 en 16 december Kees en Rita Veenman Werking van kleuren, maanddeugd, kleurmeditatie, sprookje
Za 5 sept, 3, 10, 31 okt, 7 en 28 nov, 12 dec Jacques Meulman Cursus Biografie van de oudere mens

Drieluik over Corona: betekenis voor ons lichaam, het sociale en de geestelijke wereld

De wereld en de mensen zijn veranderd met het komen van het coronavirus. Maar hoe? Welke verandering brengt het virus teweeg in onze fysiologie, in onze sociale verbanden, in onze relatie met de geestelijke wereld? Ziektekiemen zijn eerder voorboden van cultuurveranderingen geweest. Kunnen we door een antroposofische kijk op de gang van het virus in ons organisme en ons samen-leven een begrip krijgen van wat het betekent voor ons en onze cultuur? En wat zegt de samenhang tussen de natuur en deze ziekte ons?

Met deze en aanverwante vragen gaan we op onderzoek in vier avonden.

Wat doet het Corona-virus in onze fysiologie – Christina van Tellingen
Donderdag 24 september 20.00 uur. Toegang € 10

Christina is antroposofisch arts met praktijk in Zeist en onderzoeker bij het Bolk Instituut. Zij houdt zich diepgaand bezig met het Corona-virus, wat het doet met ons lichaam en hoe je dat vanuit de antroposofische geneeskunde kunt begrijpen. Wat is het ziekmakende, wat het genezende. Wat betekent het voor ons als mens en onze cultuur?


Wat doet het Corona-virus in ons samen-leven? – Christof Wiechert
Donderdag 1 oktober 20.00 uur. Toegang € 10

In verband met de Nederlandse en Belgische regelingen rond het Corona-Virus wordt Wilbert Lambrechts vervangen door Christof Wiechert. Christof was leerkracht van de Haagse Vrijeschool. Hij zet zich op dit moment in voor de internationale vrijeschoolbeweging.

De lockdown was (is) een bijzonder ervaring, sociaal en individueel; voor de natuur en de uitdaging voor de vrije geest (als creatief probleem, als uitdaging tot begrijpen, als spiritueel probleem, als prioriteiten-probleem). Pregnant was de vraag naar de dood en de doden. De dubbelzinnigheid van het zogenaamde versoepelen, de maskerade. De ideologie van het materialisme en de zoektocht naar een alternatief als opdracht voor spirituele mensen.

Betekenis Corona-virus geesteswetenschappelijk – Sebastiaan de Vries
Donderdag 8 en 15 oktober 20.00 uur. Toegang € 10 per keer.

Sebastiaan is filosoof en leerkracht Vrije School Pabo Leiden. Wat is het wezenlijke van deze Corona tijd. Wat manifesteert zich hier, geesteswetenschappelijk gezien? Waar ‘dient’ deze pandemie voor? Welke wezens zijn hier aan het werk? Welke doods en opstandingskrachten? Welke werkingen van de tijdgeest? Welk kwaad? Wat vraagt het van ons? 


Algemene onderwerpen

Culturele, technologische, juridische ontwikkelingen: Lust of last – Bob Duin, Bert de Graaff
Wo 21 oktober 20.00 uur. Toegang € 5.

Organisatie, wetgeving en techniek geven mogelijkheden, maar leggen ook vormen op aan mens en samenleving. We kunnen last krijgen van keuzes uit het verleden die nauwelijks te wijzigen zijn. Negatieve bijwerkingen die we kennelijk voor lief moeten nemen? Kunnen we dit nog oplossen? Hoe kunnen we soortgelijke problemen bij nieuwe ontwikkelingen voorkomen? We zullen voorbeelden geven en hopen dat ook de aanwezigen eigen voorbeelden geven. Gezamenlijk willen we dit verder onderzoeken. Waar heeft de mens zich verslapen? Wat moeten we anders doen om de vinger aan de pols te kunnen houden en tijdig bij te kunnen sturen. Wat vragen nieuwe fenomenen van de mens? Hoe kunnen we het antroposofisch mens- en wereldbeeld bewust in het onderzoek betrekken? Er is een uitgebreidere introductie.

 Is evolutie toeval of doelgericht? – Arie Bos
Dinsdag 27 oktober 20.00 uur. Toegang € 10.

Evolutiebiologen lijken het over één ding eens te zijn: de natuur op deze aarde is het product van toeval en wij mensen ook. Er is geen enkel doel te bekennen in de evolutie; wij mensen zijn het gevolg van een ‘schitterend toeval’. Dat kan ook niet anders want het leven is een proces dat geheel op rekening van de natuur- en scheikundige werkzaamheden van de materie is te schrijven. En materie heeft nu eenmaal geen doel. Maar wordt er daarmee niet iets over het hoofd gezien? Waarom hebben wij mensen dan wel doelen en bedoelingen? Wat is dat voor evolutie die voor steeds veelzijdiger dieren met een steeds complexer bewustzijn heeft gezorgd? Wanneer je nauwkeuriger kijkt in de evolutie zie je wel degelijk tekenen van doelgerichtheid en je kunt zelfs het doel destilleren uit wat je dan ziet. Dat willen wij op deze avond zo aannemelijk maken dat u nooit meer in dat toeval gelooft.

In beeld gebrachte belevenissen op onze weg tussen dood en nieuwe geboorte aan de hand van aanwijzingen van Rudolf Steiner – Bea van der Steen
Woensdag 4 november 19.30 uur. Toegang € 10.

Bea van der Steen heeft zich 40 jaar intensief verbonden met de basisoefeningen voor alle kunsten, werkend in vele landen. Dit alles heeft zij nu uitgewerkt in een kunstzinnige cursus. Steiner legde er de nadruk op, dat het belangrijk is, ons intensief bezig te houden met de weg die te gaan is door de kosmos, tussen dood en geboorte. We moeten ons dit niet in details maar als één geheel voorstellen: een beeldeenheid. Steiner ging hier op in, om ons, via de planeten-sferen, bekend te maken met deze ziele- en geestgebieden. Bea heeft geprobeerd dit in beelden te brengen als “oriëntering” op die geweldige weg. Voor meer informatie over Bea’s cursus mailen naar: karinlamers@planet.nl.


De kleuren van Rembrandt – Matthias Rozemond en Kees Veenman
Dinsdag 10 november 20.00 uur. Toegang € 10.

Hoe vond Rembrandt als molenaarszoon zijn weg in het schildermilieu? Matthias Rozemond behandelt in zijn roman ‘Het spel tussen licht en donker’ diverse facetten van de jonge Rembrandt. Kees Veenman zal ingaan op de vraag hoe Rembrandt kleur inzette bij het schilderij van Het joodse bruidje. Vanuit de fenomenologie van Goethes kleurenleer is bij elke kleur een gebaar te vinden dat karakteristiek is voor die kleur. Dit zullen we verdiepen met een Kleurmeditatie. Van daar uit kunnen we beleven en begrijpen hoe Rembrandt het goudgeel en het rood in Het joodse bruidje vorm geeft. Matthias en Kees zijn docenten op de Vrije School Haarlem. Matthias is schrijver van trillers en historische romans. Kees schreef het boek Kleurmeditatie

Een ontdekkingsreis door de twaalf zintuigen – Thea Giesen
3 dinsdagavonden: 24 nov, 1 en 8 dec: 20.00 uur. Toegang € 10/avond.

Rudolf Steiner onderscheidt twaalf zintuigen: de fysieke zintuigen voor het waarnemen van het eigen lichaam; de gevoelszintuigen voor het waarnemen van de omgeving; de sociaal-geestelijke zintuigen voor het waarnemen van de niet fysieke wereld. Ieder zintuig neemt iets anders waar. Ze vullen elkaar aan en werken samen waardoor de waarnemingen elkaar versterken. In deze drie avonden maken we kennis met de werking van de twaalf zintuigen en die we door oefeningen tot beleving brengen. De 1e avond zal het accent liggen op de vier lichaamsgerichte zintuigen als basis voor een veilige hechting met het eigen lichaam en de verbinding met de ander. De 2e avond zal een meer kunstzinnig beeldend karakter krijgen en de gevoelszintuigen in verband brengen met het ontwikkelen van empathie. De 3e avond gaan we oefenend op weg om het wezenlijke in de dingen waar te nemen aan de hand van de hogere geestgerichte zintuigen. Thea Giesen werkte als orthopedagoog en gz-psycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze ontwikkelde met Marijke de Mare een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining voor kinderen. Zie hun boek: Juf, ik ben een kunstenaar.

Gesprekken over de Grondsteenspreuk vanuit de Grondsteenlegging met euritmie – Mario en Marleen Matthijsen
5 donderdagavonden: 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december: 20.00 uur. Deelname € 10/avond; € 30 alle 5.

Door de bouw van het 1e Goetheanum, met zijn bijzondere architectuur, schilderingen, sculptuurwerk, vensters kon Steiner het wezen van de antroposofie zichtbaar maken voor de wereld. Toen dit bouwwerk in vlammen opging oudejaarsavond 1922, was dat een dramatische ervaring. Hoe kon het nu verder gaan? Voor Steiner werd duidelijk dat het wezen van de antroposofie nu op een andere manier in de wereld gezet moest worden. Kerst 25 december 1923 sprak Rudolf Steiner de Grondsteenspreuk uit en vroeg de aanwezigen uit deze spreuk een ideële grondsteen te vormen en die in hun hart te leggen. De Grondsteenspreuk is een ‘bouwwerk’ van vier strofen waarin de hele betekenis van de antroposofie tot uitdrukking wordt gebracht. Hoe kunnen we de opbouw en woordkeuze van de Grondsteenspreuk nabij komen tegen de achtergrond van de Grondsteenlegging op 25 december 1923? De euritmie zal ons hierbij helpen. Het samen doornemen en verdiepen van de spreuk staat centraal; ook de ritmen komen aan bod. Specifieke vragen worden ingevlochten, over het mediteren en euritmiseren van de spreuk.

Beleving van de maand-deugd, kleuren, sprookje, meditatie – Kees en Rita Veenman
Twee woensdagavonden: 9 en 16 december 20.00 uur. Deelname € 10 per avond

Zijn we nog in staat de stemming van iedere maand te beleven? Welke kleur heeft een maand? Welke deugd past bij een maand? Sprookjes met hun verborgen, prachtige beelden kunnen veel bij helpen. Op 9 dec gaan we in op de deugd van december: beheersing van de tong wordt tot waarheidsgevoel; de kleuren van december: rood en blauw van Maria; en het sprookje voor december: het klosje, de schietspoel en de naald.

Op 16 dec willen we dit met elkaar verdiepen; er is ruimte voor gesprek. Je zult merken dat de beelden van het sprookje helpen de maanddeugd te beleven. We oefenen de kleurmeditatie met de kleuren rood en blauw. Zo maken we de brug naar Kerst.

NB: deelname aan de werkgroep is alleen zinvol als je de lezing ook hebt gevolgd.

Cursus De biografie van de oudere mens – Jacques Meulman
7 zaterdagochtenden: 5 sept, 3, 10, 31 okt, 7 en 28 nov, 12 dec: 9.30 – 12.00 uur.
Kosten € 120 vooraf te betalen. Organisatie: Stieneke Poot.

Steeds meer mensen worden tegenwoordig veel ouder dan vroeger en passeren daarbij vaak ruimschoots de drempel van het 63ste levensjaar. Rudolf Steiner spreekt daarover en beschrijft dat de mens na zijn 63ste vrijer wordt ten opzichte van zijn lot. Wat betekent dat, wanneer je als mens die vrije ruimte in je biografie betreedt en niet meer direct onder de invloed staat van de planeten die doorgaans in onze levensloop werkzaam zijn? Welke nieuwe opgaven kunnen na het 63ste daardoor opgepakt worden? En hoe bereid je je voor op het levenseinde en een volgende incarnatie?”

Een cursus met ‘werkplaats-karakter’ die in eerste instantie bedoeld is voor mensen van 63 jaar en ouder en die open is voor jongere deelnemers die belangstelling hebben voor deze inhoud. Jacques Meulman is een begaafd spreker; hij is oud vrijeschool-leraar, Antroposofisch psycholoog NVAP en biografie consulent.

Opgeven (max 30 personen) bij Stieneke Poot: vioolles@xs4all.nl. U kunt ook nog op 3 oktober instappen in de cursus. Betalen: NL69TRIO 0197759777 tgv mw S. Voorhoeve-Poot.

Algemene Informatie

Alle activiteiten vinden plaats in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag.

Aanmelden is nodig ten gevolge van Corona; mail naar studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl of bel 0653271035. U kunt vooraf de toegang betalen op: NL62INGB0000678486 tnv Studiecentrum voor Antroposofie.

De Vriendenpas voorjaar 2020 is ook geldig voor alle lezingen dit najaar 2020; niet voor de Biografiecursus.
U kunt ook een Vriendenpas najaar 2020 kopen ad € 40; een duopas € 60;
deze is per mail aan te vragen: studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl;
telefonisch: 06-53271035
of door het bedrag over te maken op: NL62INGB0000678486 tnv Studiecentrum voor Antroposofie.
Houders van een Ooievaarspas en studenten krijgen 50% korting op alle activiteiten, m.u.v. de biografiecursus.
Contact: Tel: 06-53271035.

Zie voor meer, actuele en CORONA informatie: antroposofiedenhaag.nl/studiecentrum. Of Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag vreedehuis.nl/agenda/.

Scroll naar top