Studiecentrum voor Antroposofie – Programma

De activiteiten van het studiecentrum zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor antroposofie. Voorkennis is niet nodig. Antroposofie heeft alles te maken met levenskunst, met verbinding: met jezelf, elkaar en de wereld om ons heen. Daar willen wij vanuit het studiecentrum graag aan bijdragen. Per seizoen kiezen we voor een of meerdere gebieden. Dit najaar zijn er bijeenkomsten op het gebied van menskunde, biodynamische landbouw en kunst. Op al die terreinen wordt een brug gebouwd: tussen mensen, de aarde en de geestelijke wereld die daarachter werkzaam is. Je bent van harte welkom om mee te doen, mee te ontdekken, je vragen te stellen en samen op onderzoek te gaan.

Activiteiten die al bij Antrovista zijn gemeld, verschijnen kort en overzichtelijk op onze agenda pagina.

Algemeen

 • Alle activiteiten vinden plaats in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag.
 • Je kunt contant betalen of je bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL62INGB 0000 6784 86, ten name van het Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag.
 • Houders van een Ooievaarspas en studenten krijgen 50% korting op alle activiteiten.

Kadobon / cadeaubon

Om iemand mee te verrassen, verblijden en verwonderen. Wat is er nu leuker dan zo’n uitnodiging voor een inspirerende avond?

 • te koop tijdens de bijeenkomsten of te bestellen via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl
 • de prijs is gelijk aan die van een bijeenkomst: € 10 of € 15 (naar draagkracht), minimum: € 5.-

Bijeenkomsten  

Op dinsdagavond, tenzij anders vermeld:

 • start 20.00, inloop vanaf 19:45
 • bijdrage: € 10 of € 15 (naar draagkracht), minimum: € 5.-
 • in de pauze kun je thee of koffie bestellen (€ 1.-)
 • aanmelden is niet verplicht, maar voor ons prettig in verband met de voorbereidingen: studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl. 

Dinsdag 15 november

Puberteit: Uit wilskracht op weg naar vrijheid!door Jacques Meulman

Op onze overtuigingen zitten de jongelui niet te wachten, maar wel op inspirerende aansporingen om hun eigen oordeelsvermogen te ontwikkelen. Hoe kunnen zij met een open blik onze wereld inkijken en die van hen ontdekken? Hoe kan hun weg naar vrijheid gefundeerd worden op eigen wilskracht?

Jacques Meulman – antroposofisch psycholoog: werkte jarenlang in het onderwijs, was o.a. verbonden als psycholoog aan de bovenbouw van een vrijeschool, aan een therapeuticum en als docent aan verschillende na- en bijscholingen voor professionals in de gezondheidszorg.

Dinsdag 13 december

De heilige nachten, inspiratiebronnen en scholingswegen – voordracht door Bastiaan Baan

De tijd van de heilige dagen en nachten is bij uitstek de gelegenheid om stil te staan voor de sprong in het nieuwe jaar: een tijd voor reflectie, meditatie en gebed. Rudolf Steiner sprak over twee wegen om zich in deze uitgespaarde tijd te scholen: die van ‘geestkennis’ en die van ‘geestbewustzijn’ (20 februari 1917). Wat bedoelde hij met deze termen – en hoe kunnen we ze in kersttijd beoefenen?

Bastiaan Baan (1949) heeft deze methoden 40 jaar lang beoefend en zal in deze lezing uit ervaringen van hemzelf en anderen putten om het gegeven van de uitgespaarde tijd te concretiseren. Tevens doen we een oefening die ieder in het dagelijks leven van de Kersttijd in de praktijk kan brengen.

Voorlopig programma 2023, op dit moment bekend: 

 • dinsdag 17 januari: Frietzen Grünbauer – op verzoek nog eens terug om verder te vertellen over hoogbegaafdheid.
 • woensdag 15 maart: Peter Kapenga.
 • dinsdag 11 april: Matthijs van Alstein
 • dinsdag 18 april of 30 mei: bespreking van een sluier-werk van Liane Collot d’Herbois, door Judith Steenhorst.

wordt vervolgd.

Cursus

De kracht van euritmie

Een cursus voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat euritmie nou eigenlijk is. Verzorgd door Janneke Besjes in samenwerking met Lot Hooghiemstra.

Euritmie is een bewegings/dansvorm die niet alleen in de pedagogie op de vrijescholen gebruikt wordt, maar ook als kunstvorm en als therapie. Dat kan in combinatie met muziek zijn of op de tekst van een gedicht, maar ook als geometrische vormen op zichzelf. De euritmie biedt een oefenweg in het bewust-worden van je eigen beweging, van jezelf ten opzichte van de anderen en van je plek in de ruimte. 

In 5 ochtenden doen we verschillende oefeningen, en bespreken we de ervaringen en de achtergronden. Ervaring is niet nodig (maar mag wel)

De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtenden van 9:30 tot 11:00. De laatste twee lessen zijn verplaatst naar: 

 • 11 november
 • 18 november

van 9.30 uur tot 11.00 uur, in het Elisabeth Vreedehuis, Rouwstraat 1, Den Haag.

Janneke Besjes  is euritmietherapeute, werkte als docent euritmie in het voortgezet onderwijs en als uitvoerend euritmiste.
Lot Hooghiemstra werkte als klassenleerkracht in het vrijeschoolonderwijs.

Schrijfcafé

Via het biografisch schrijven verbindt Miranda Scheperboer mensen: met elkaar, met de rode draad in hun eigen leven en met hun eigen toekomst.
Schrijvend over je eigen leven doe je verrassende ontdekkingen! Doe je mee?

Het schrijfcafé vindt nog plaats van 10:00 tot 12:00 uur op vrijdag

 • 18 november – thema: dierbare herinnering
 • 16 december: Vooruitblik en tada lijst
 • en in 2023:
  • 20 Januari: Winter
  • 17 februari: Feest
  • 17 maart: Vriendschap
  • 21 april: Levensvreugde
  • 19 mei: Vakantie
  • 16 juni: Zomer; Sint-Jan

Vanaf 9.30 uur is er inloop met gelegenheid om koffie of thee te bestellen.

Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en is ook los te bezoeken. Aanmelden is noodzakelijk en kan via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl.

Miranda Scheperboer heeft 28 jaar als lerares Nederlands gewerkt op het Marecollege, de middelbare vrijeschool in Leiden. Zij heeft in 2011 de opleiding tot Biografisch coach aan het Instituut voor Biografiek afgerond. Vanaf 2014 heeft zij vooral als Biografisch coach collega’s, leerlingen en groepen in het land begeleid. Deelnemers aan landelijke workshops Biografisch schrijven noemden deze: ‘inspirerend, interessant, boeiend gebracht, verdiepend en verhelderend’.

Corona Informatie

Neem voor meer, actuele en CORONA informatie contact op met het Elisabeth Vreedehuis: Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag. https://www.vreedehuis.nl, telefoon: 070 355 0039.

Scroll naar top