Studiecentrum voor Antroposofie – Programma Najaar 2022

Vanaf september ben je weer van harte welkom bij de activiteiten van het studiecentrum. Ze zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor antroposofie. Voorkennis is niet nodig. Antroposofie heeft alles te maken met levenskunst, met je verbinden: met jezelf, elkaar en de wereld om ons heen. Daar willen wij vanuit het studiecentrum graag aan bijdragen. Per seizoen kiezen we voor een of meerdere gebieden. Dit najaar zijn er bijeenkomsten op het gebied van menskunde, biodynamische landbouw en kunst. Op al die terreinen wordt een brug gebouwd: tussen mensen, de aarde en de geestelijke wereld die daarachter werkzaam is. Je bent van harte welkom om mee te doen, mee te ontdekken, je vragen te stellen en samen op onderzoek te gaan.

Naast bijeenkomsten op de dinsdag avonden, worden twee cursussen en een schrijfcafé georganiseerd. Hieronder vind je beschrijvingen, en helemaal onderaan boekentips en meer informatie bij de onderwerpen van dit seizoen.

Activiteiten die al bij Antrovista zijn gemeld, verschijnen kort en overzichtelijk op onze agenda pagina.

Algemeen

 • Alle activiteiten vinden plaats in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag.
 • Je kunt contant betalen of je bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL62INGB 0000 6784 86, ten name van het Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag.
 • Houders van een Ooievaarspas en studenten krijgen 50% korting op alle activiteiten.

Bijeenkomsten  

Praktische informatie, tenzij anders vermeld:

 • om 20.00 uur beginnen we, inloop vanaf 19:45
 • bijdrage: € 10 of € 15 (naar draagkracht), minimum: € 5.-.
 • in de pauze kun je thee of koffie bestellen (€ 1.-)
 • aanmelden is niet verplicht, maar voor ons prettig in verband met de voorbereidingen: studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl. 

Dinsdag 13 september

Hoe veel sla zit er in sla? door Ilse van den Bosch

Over kwaliteit van biodynamische voeding: wat voedt ons eigenlijk?

Wat voedt ons als we onze maaltijd samenstellen met producten van biodynamische kwaliteit? En wat kan deze voeding bijdragen in onze tijd waarin een appèl wordt gedaan op menselijke kwaliteiten: verantwoord handelen naar de wereld en naar jezelf?

Rudolf Steiner heeft verteld over de mystieke werking van de spijsvertering en het belang van licht- en warmtekracht. Hoe kun je als kok het biodynamische werk van de boer voortzetten in de keuken? Over deze verschillende aspecten zal op deze avond gesproken worden, op zoek naar betekenis en inspiratie in ons dagelijkse leven. Enkele eenvoudige oefeningen zullen de inzichten beleefbaar maken.

Ilse van den Bosch is docent en auteur antroposofie en voeding.

Dinsdag 4 oktober

Preparaten, kern van de biologisch-dynamische landbouw door René Groenen 

Wat de biodynamische landbouw zo bijzonder maakt en waarin ze zich onderscheidt van alle andere landbouwmethoden is in de toepassing van de preparaten. In de preparaten komt het beste samen van planten en dieren. Dit samengevoegde wordt vervolgens in een ruimte-tijd proces gebracht om tot preparaat te worden. Zoals de mens überhaupt in de landbouw met natuurkrachten werkt en hiermee landbouwcultuur bedrijft, zo kun je dat in een overtreffende trap zien wanneer de preparaten gemaakt en toegepast worden. Spreker is René Groenen, sinds 40 jaar tuinder in de biodynamische landbouw, werkzaam op de Beersche Hoeve in Oostelbeers (N-Br.)

Dinsdag 11 oktober

Wat is hoogbegaafdheid, bezien vanuit verschillende invalshoeken? – door Frietzen Grünbauer-Felius

 Wat is hoogbegaafdheid, bezien vanuit verschillende invalshoeken. Wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig en hoe verhoudt zich dat tot de uitgangspunten van vrijeschoolonderwijs? Hoe kun je als ouders ondersteunen?

De lezing wordt gehouden door Frietzen Grünbauer-Felius, oprichter/eigenaar van VrijHoog, moeder van vier hoogbegaafde zonen. Sinds 2011 begeleidt Frietzen vanuit VrijHoog vrijescholen in Nederland en België bij het structureel vormgeven van goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen vanuit de identiteit van de betreffende vrijeschool (PO en VO). Zij geeft studiedagen, opleidingen, oudercursussen en zij begeleidt leraren, kinderen en ouders. 

Met hart en ziel zet zij zich in voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en voor goed, dynamisch en bezield vrijeschoolonderwijs. Dit doet zij al schrijvend, sprekend en luisterend.

Voor meer informatie: zie www.vrijhoog.nl

Dinsdag 18 oktober

Mediawijsheid – door Edmond Schoorel

Hoe leren we de kinderen en jonge mensen die aan ons toevertrouwd zijn mediawijs te worden, terwijl we steeds meer te weten komen over de negatieve bijwerkingen van de elektronische media? Of moet de vraag anders gesteld worden? Hoe compenseren we de schadelijke werkingen van de elektronische media? Opvoeden in het digitale tijdperk is een uitdaging. Je wilt als ouders meegaan met je tijd, je wilt je kinderen meegeven dat ze in een wereld zijn geboren waar veel moois te beleven is, je wilt ze toerusten voor een toekomstige wereld, waarvan we de contouren amper kennen. Schoorel zal ingaan op de werkingen en bijwerkingen van de elektronische media en schetsen, wat mediawijsheid kan inhouden voor de verschillende leeftijdsgroepen en ingaan op de vraag wat we als volwassenen moeten ontwikkelen om gezond te blijven te midden van de onbeperkte mogelijkheden van het www. 

Edmond Schoorel is opgeleid in Groningen, Rotterdam en Leiden tot arts en kinderarts. Daarna in Nederland en Duitsland (Herdecke) tot antroposofisch arts en kinderarts. Hij werkte daarna in reguliere ziekenhuizen en in antroposofische praktijken (Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek, later Kindertherapeuticum Zeist). Sinds eind 2021 werkt hij alleen nog als spreker en cursusgever. Van zijn hand zijn enkele boeken, zoals De eerste zeven jaar en, in de serie van Christofoor over opvoeding, boeken over Warmte, over Beeldschermen, over Slaap en over Opvoeden. Voor het Kindertherapeuticum schreef hij meerdere brochures over medisch-pedagogische onderwerpen. Als lid van de Medisch Pedagogische Onderzoeksgroep schreef hij mee aan meerdere boeken: Leren, op weg naar een antroposofische leertheorie, Opvoeden, een kunst een kunde en Het dilemma van de morele opvoeding.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het plaatsen van het volledige programma op de website. Er zijn bijeenkomsten over:

 • Biodynamische landbouw
 • Kunst
 • en Menskunde.

Cursussen

Praktische informatie:

 • de cursussen vinden plaats op het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
 • aanmelden via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl
 • na overmaking van het cursusgeld op rekening NL62INGB 0000 6784 86 van het Studiecentrum voor Antroposofie is je plaats gereserveerd.
De kracht van euritmie

Een cursus voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat euritmie nou eigenlijk is. 

Euritmie is een bewegings/dansvorm die niet alleen in de pedagogie op de vrijescholen gebruikt wordt, maar ook als kunstvorm en als therapie. Dat kan in combinatie met muziek zijn of op de tekst van een gedicht, maar ook als geometrische vormen op zichzelf. De euritmie biedt een oefenweg in het bewust-worden van je eigen beweging, van jezelf ten opzichte van de anderen en van je plek in de ruimte. 

In 5 ochtenden doen we verschillende oefeningen, en bespreken we de ervaringen en de achtergronden. Ervaring is niet nodig (maar mag wel)

De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend:

 • 23 september
 • 30 september
 • 7 oktober
 • 14 oktober
 • en 21 oktober

van 9.30 uur tot 11.00 uur, in het Elisabeth Vreedehuis, Rouwstraat 1, Den Haag. Ze worden verzorgd door Janneke Besjes in samenwerking met Lot Hooghiemstra.

Kosten: € 75,- voor alle vijf de lessen. 

Je kunt je aanmelden met een bericht naar studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl. Na overmaking van €75 naar NL62INGB 0000 6784 86 is je plaats gereserveerd.

Janneke Besjes  is euritmietherapeute, werkte als docent euritmie in het voortgezet onderwijs en als uitvoerend euritmiste.
Lot Hooghiemstra werkte als klassenleerkracht in het vrijeschoolonderwijs.

Dinsdag 15 november

Puberteit : Uit wilskracht op weg naar vrijheid! door Jacques Meulman

 Op onze overtuigingen zitten de jongelui niet te wachten, maar wel op inspirerende aansporingen om hun eigen oordeelsvermogen te ontwikkelen. Hoe kunnen zij met een open blik onze wereld inkijken en die van hen ontdekken? Hoe kan hun weg naar vrijheid gefundeerd worden op eigen wilskracht ?Jacques Meulman – antroposofisch psycholoog : werkte jarenlang in het onderwijs, was o.a. verbonden als psycholoog aan de bovenbouw van een vrijeschool, aan een therapeuticum en als docent aan  verschillende na- en bijscholingen voor professionals in de gezondheidszorg.

Dinsdag 13 december, vanaf 19:30 (NB: afwijkende begintijd !)

Het verbinden van hemel en aarde: een opgave voor alle mensen door Michiel Rietveld

Een noodzakelijke verbinding voor een landbouw van de toekomst 

In de biodynamische landbouw wordt daar nu, wereld wijd, al bijna 100 jaar naar gestreefd en dus voor geoefend. Michiel Rietveld zal deze avond beginnen met een stukje astronomie. Om de impact van de werking van sterren en planeten te laten beleven doet hij een indringende oefening met de aanwezigen. Strikt genomen geldt deze oefening voor elk mens en voor alle beroepen. Daarnaast zal hij spreken over de biodynamische landbouw als hoeder/verzorger van de Christus impuls.

 Michiel Rietveld (1946) is landbouwkundig ingenieur. Na zijn studie richtte hij Centrum Kraaybeekerhof op in Driebergen, een opleidings- en cursuscentrum voor biologische en biodynamische landbouw, natuurvoeding en bewustzijnsontwikkeling. Hij was  mede-oprichter en bestuurslid van Demeter-Internationaal. Momenteel leeft hij en werkt hij een groot deel van het jaar in Frankrijk, op het door hem opgerichte Centrum La Genête, een centrum voor toekomstgerichte inspiratie geworteld in de antroposofie. Michiel staat bekend als een inspirator met visie en bovenal als bevlogen spreker en docent. Meer informatie vind je op https://www.michielrietveld.nl/

Schrijfcafé

Via het biografisch schrijven verbindt Miranda Scheperboer mensen: met elkaar, met de rode draad in hun eigen leven en met hun eigen toekomst.
Schrijvend over je eigen leven doe je verrassende ontdekkingen! Doe je mee?

Het schrijfcafé vindt plaats van 10:00 tot 12:00 uur op de derde vrijdag van de maand:

 • 16 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • en 16 december

Vanaf 9.30 uur is er inloop met gelegenheid om koffie of thee te bestellen.

Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en is ook los te bezoeken. En mocht je er onverhoopt een missen: ze worden ook in Leiden georganiseerd.

Aanmelden: studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl.

Miranda Scheperboer heeft 28 jaar als lerares Nederlands gewerkt op het Marecollege, de middelbare vrijeschool in Leiden. Zij heeft in 2011 de opleiding tot Biografisch coach aan het Instituut voor Biografiek afgerond. Vanaf 2014 heeft zij vooral als Biografisch coach collega’s, leerlingen en groepen in het land begeleid. Deelnemers aan landelijke workshops Biografisch schrijven noemden deze: ‘inspirerend, interessant, boeiend gebracht, verdiepend en verhelderend’.

Corona Informatie

Neem voor meer, actuele en CORONA informatie contact op met het Elisabeth Vreedehuis: Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.

https://www.vreedehuis.nl/agenda/, telefoon: 070 355 0039

Scroll naar top