Menu’s

Er zijn voor ADH twee menu’s gemaakt: Primair en Direct naar.

Primair

Dit menu geeft toegang tot bijna alles via de menubalk onder de header. Alle items, sub-items en enkele sub-sub-items zijn pagina’s.

De pagina’s onder Bedrijven en het Prikbord geven toegang tot specifieke categorieën berichten. Nieuwe berichten, refererend naar bijvoorbeeld bedrijven, in bestaande categorieën komen automatisch op de betreffende pagina’s terecht.

Nieuwe pagina’s, bijvoorbeeld in de rubrieken cultuur, zorg, e.d. zijn alleen zichtbaar als ze in het menu worden opgenomen. Dit geldt ook voor een mogelijk nieuwe bedrijvenpagina die nodig zou zijn voor een nieuwe categorie, bijvoorbeeld ‘kleding’. Als zo’n categorie aan een aantal bestaande of nieuwe bedrijven is toegekend, dan kunnen deze zichtbaar worden gemaakt door een pagina te maken analoog aan een van de bestaande pagina’s, bijvoorbeeld ‘boeken’.

De welkomstpagina bevindt zich onder het huisjesicoon in de menubalk. Deze pagina heeft als URL
http://antroposofiedenhaag.nl/welkom/ , maar wordt ook getoond voor
http://antroposofiedenhaag.nl/ .

Onder het gereedschapsicoon bevinden zich een aantal pagina’s voor de beheerder(s) en eventueel pagina’s die onder constructie zijn of geen plek in het menu hebben (zgn verborgen pagina’s). Dit deel van het menu is alleen zichtbaar na inloggen. Misschien moeten de verborgen pagina’s later in een verborgen menu worden opgenomen dat alleen zichtbaar is voor wie is ingelogd.

Direct naar

Het linker paneel is bedoeld voor actualiteiten en veel gekozen pagina’s. In het onderste deel staat het Direct naar menu. Dit bevat pagina’s die een bezoeker snel hoopt te vinden, maar die enigszins verborgen zijn in het primaire menu. Het Direct naar menu geeft op deze plek niet de mogelijkheid om sub-items te tonen en moet daarom beperkt zijn.

Menu’s wijzigen

De menu’s kunnen worden gewijzigd via Dashboard – Weergave – Menu’s.

  • Selecteer bovenin het betreffende menu, Primair dan wel Direct naar en klik op Selecteren.
  • Kies in het linker paneel pagina’s dan wel berichten.
  • Vink de nieuwe pagina aan.
  • Klik op aan menu toevoegen. De pagina verschijnt nu onderaan het menu.
  • Navigeer de pagina naar de juiste plek
  • Wijzig indien gewenst het navigatie label
  • Klik op menu opslaan

    Scroll naar boven