Micheline Friederike Thea

Verslag 25 mei 2020

Na de spreuk (7 en 8) hebben we de 2e Paasvoordracht , 20.04.1924: ‘Das Osterfest als ein Stück Mysterienggeschichte der Menschheit’ (‘De opstanding van de geest’) gelezen.

We ontdekten dat de kleurverwijzingen in de tekening in de Duitse voordracht anders zijn dan die in de Nederlandse vertaling. De Nederlandse vertaling heeft echter ook de bordtekeningen in het boek. Toen bleek dat de Nederlandse tekst bij de tekening klopt en de Duitse niet. Die ontdekking was aanleiding om ons af te vragen hoe het kon dat de bordtekeningen bewaard zijn gebleven.

Gelukkig had Micheline het antwoord: ‘ze zijn op zwart karton gemaakt.’ De link hieronder bevestigt het.

https://www.antrovista.com/kaarten/rudolfsteiner/kaartindex.php

Volgende week gaan Friederike en Thea door met deze Paasvoordracht, Micheline komt op de maandagavondgroep.

Thea

Verslag 18 mei 2020

Na de uitwisseling over de Coronatijd waarin wij leven is er een ‘actueeltje’ besproken: het boek van Hans Stolp over Rudolf Steiner:  ‘Rudolf Steiner. Stichter van een nieuwe cultuur.’  

Hans Stolp houdt een warm pleidooi voor een cultuur van de geest, die ons door Steiner is gegeven. De inhouden van Steiner worden overzichtelijk en met veel compassie beschreven.  Stolp verstaat de kunst, om inhouden van Steiner, die voor velen van ons weliswaar bekende zijn, op een integere manier naar voren te brengen.  

De uitwisseling over deel II van Christine was kort. De inhoud werd overwegend als ‘grensoverschrijdend’ in dubieuze zin ervaren. Een stijl die ook in Motief (mei) in het artikel ‘Nooit meer Auschwitz’ van Esther Anstadt, voor de  twee mensen die dit hadden gelezen, werd opgeroepen.  De vraag kwam op: ‘Hoe ga je om met duidingen van het eigen karma?’. Is Motief hiervoor het podium?  

Daarna zijn we de vierde (Paas) voordracht gaan lezen: 22.04.1924. De sprong om van de eerste naar de vierde voordracht te gaan, bleek bij nader inzien voor degene die deze voordracht voor het eerst lazen een sprong te ver.

Volgende week gaan we verder met de tweede voordracht.

Thea Giessen

Verslag 11 mei 2020

We zijn de avond gestart met de uitwisseling van het artikel van Hans Stolp over Rudolf Steiner in Trouw van vrijdag 8 mei.
Blij verrast hoe hij moeilijke vragen over b.v. het rassenvraagstuk goed kan toelichten, terwijl de AVIN daar indertijd afstand van heeft genomen.

Vervolgens hadden we een discussie over Christina. Dat werd een levendig gesprek, waar alle betrokkenen na het lezen van het 2e deel niet meer mee konden komen. Het spirituele werd gemist. Voor de een was de inhoud ‘verwerpelijk’, teksten die overgenomen zouden zijn van internet, de ander vond het goed om er kennis van te nemen en daar verder afstand van te nemen, of het te zien als tijdsfenomeen. We hadden er de hele avond mee kunnen vullen, maar dat zou ten koste gaan van ons voornemen om aan de Paasvoordrachten te beginnen.

We hebben de spreuk gelezen en daarna de eerste voordracht uit ‘Das Osterfest als ein Stück Myseriengeschichte der Menschheit’ van 19.04.1924 uitgelezen. (zijn wat langer door gegaan). Mooi dat deze voordrachten  in de Nederlandse vertaling zijn uitgegeven onder de titel ‘De opstanding van de geest’ (deel II)

We gaan volgende week verder met de tweede voordracht.

Thea Giessen

Scroll naar boven