Mario Marleen Renata Trees Guus

Verslag 25 mei 2020

Vanavond hebben Marleen, Trees, Renata, Guus en ikzelf ons bezig gehouden met de 6e voordracht uit Mysteriengestaltungen van zondag 2 december 1923 (in GA 232). Vorige week hadden Trees en Guus en Renata zich op de 4e en 5e gericht, waarin de wording van de vaste aarde met planten en dieren vanuit de eiwitatmosfeer om de aarde heen wordt beschreven. In de 6e voordracht gaat het dan om de Efesische mysteriën, waarin een beleven centraal stond van de samenhang tussen mens (microkosmos) en goden (macrokosmos) door het Woord, dat in beide sprekend zich openbarend werkzaam is. In het menselijke actieve spreken (als een vormen van de lucht met gedachte doortrokken warmtevolle verdunningen en gevoelmeedragende waterachtige verdikkingen) komt het Woord tot openbaring, zoals het ook in de wording van de aardse gestalte van plant en dier uit het waterachtige tot openbaring komt.

Hiermee hebben we ons bestaan als groepje afgerond. We besloten namelijk, om niet op een andere avond door te gaan. Als de ledenavond op maandag wederom niet meer kan plaatsvinden (los van de zomervakantie), dan gaan we als groepje weer bijeenkomen op de maandagavond.

Mario

Verslag 18 mei 2020

Geen verslag

Verslag 11 mei 2020

Wij hadden ons voorgenomen een inleiding van Dr. Steiner te lezen die hij zowel op  20 als op 22 april 1924 heeft gehouden voor leden, genaamd -die weisheitworten der grundsteinlegung. Deze inleiding werd gehouden in het kader van de paasfeestbijeenkomst,Pasen als mysterie gebeuren, die plaatsvonden in Dornach van 19 tot en met 22 april waar wij als groep de vier voordrachten al samen hadden gelezen. 

In deze korte inleiding geeft hij aan dat de euritmievoorstelling waar voor de eerste keer de grondsteen in euritmie werd uitgebeeld hiermee een nieuwe impuls zal geven aan de Weinachtstagung, een impuls die niet iets voorbijgaande is, maar die zich voortzet en doorontwikkeld. Hiermee wordt dus een nieuwe stap gezet  namelijk dat wat met de kerstbijeenkomst in de harten van de aanwezige antroposofen is gelegd hier voor de aanwezigen voor de eerste keer in eurimie aanschouwelijk werd gemaakt.

Het tweede stuk was een openbare voordracht bij een euritmievoorstelling van 27 april 1924 in .Dornach met de naam – die beweging als sprache der Seele. Hier werd nader ingegaan op de verhouding spraak, recitatie tot gebaar en  beweging. Dit komt ook tot uitdrukking in de vierde voordracht van de paasbijeenkomst door het. maangeheim van de efese inwijdeling.

Daar wij denken in mei nog.als groepje bij elkaar te komen. besloten we de voordrachten vier vijf en zes van 30 november 1923 tot en met 2 december 1923 van de cyclus mysterieplaatsen en inwijdingswegen, waarbij je al deze voordrachten kunt betrekken op de. mysteriën van efese. nog gezamenlijk te lezen.

Met vriendelijke groet

Guus

Scroll naar boven