Marijke Ank Felix Bob

Verslag 25 mei 2020.

Antoinette en Ad waren er weer bij. Ank had een mooie avond elders.

We besloten onze reeks met een tussenblik op de coronacrisis. Het plan was om in vier stappen tot de essentie te komen:

  • persoonlijke ervaringen (van onszelf of van bekenden) van de ziekte en de lockdown.
  • de sociale gevolgen voor de samenleving.
  • de economische gevolgen voor de wereld.
  • wat overkomt de mensheid, is het een bedreiging of een stap?

De ziekte is soms heftig, ziekenhuizen helpen niet altijd, maar soms ook mild. De lockdown is voor vaak een benauwende ervaring, maar gaf ook rust, mogelijkheden tot bezinning. De stilte en de schoonheid van de natuur werd als posifief ervaren.

De overheidsmaatregelen waren beklemmend niet altijd als verstandig. Is het besmettingsgevaar in de buitenwereld niet sterk overtrokken? Worden ouders en (klein)kinderen niet onnodig van elkaar geïsoleerd en is de schade die het veroorzaakt niet te groot? Gebruik van internet is nu bijna een must geworden. Goede voeding en waardering voor de natuur staan ineens in de belangstelling.

De persoonlijke gevolgen van de economische recessie die nu willens en wetens is gecreëerd zijn voor velen rampzalig. Heeft geld nog een reële betekenis? Positief is dat aan het vele reizen nu een eind lijkt te komen, zowel voor woon-werk verkeer, als voor vakanties en het gesleep van goederen. De ineenstorting van de olie-industrie moet een zegen zijn voor de aarde.

Ogenschijnlijk lijkt het virus een bedreiging van het ‘mensheidsproject’, groter dan de klassieke tegenmachten verbeeld in de Mensheidsrepresentant. Wordt deze nu van achteren aangevallen? Staan wij stevig genoeg? Is deze aanval nu een wake-up call om aan ons ‘ik’ te werken, om beter te leren omgaan met de dood,  en is deze als zodanig aan de orde in de kosmische planning? Wat is hierbij de positie van Michaël?

We hebben onze werkwijze gegeven de omstandigheden als positief ervaren. Is dit aanleiding om de klassieke verenigingsavond op de maandagavond anders in te richten? We zijn benieuwd naar de centrale avonden in juni. Op 29 juni komen we als groepje opnieuw bijeen om hierop terug te blikken. Anderen die zich daarbij willen aansluiten zijn welkom.

Bob

Verslag 18 mei 2020.

Vandaag voegden zich Antoinette Jelgersma en Ad Buijs bij ons! Met Felix oefenden we een gecompliceerde, euritmische canon ter versterking van ons ik.

Ank las een mooi scheppingsverhaal voor afkomstig van de Amerikaanse indianen. De dominantie van het getal vier was opvallend.

Gezamenlijk lazen we “Overwegingen bij het optreden van de pandemie met het Coronavirus“. van Christian Büttner, vertaald door Marianne Bongers. Het is een uitvoerig pleidooi om naar de dieper liggende oorzaken te kijken van de ziekmakende werking van bacillen (virussen). Ze bestaan, maar hoe komt het dat ze ons ziek maken? Het is geen individueel probleem, maar een mensheidsprobleem: het materialisme zonder een streven naar evenwicht met de geesteswetenschap. De demonisering en verduiveling van virussen of mensen draagt bij aan de ziekte door de verbreiding van angst en vrees.

Volgende week blikken wij terug op wat wij geleerd en ervaren hebben en op onze werkwijze. Is deze ook geschikt voor de (een) grotere groep?

Bob Duin

Verslag 11 mei 2020.

Ank heeft helaas nog veel pijn en bleef thuis: We bespraken nog een keer de indrukwekkende voordracht van Laurens Hornemann: Was kann aus der Coronakrise auferstehen?  Zie de video link.

Opnieuw werden we gegrepen door het beeld van de vergrote duisternis, ontstaan door de schaduw van het opkomende heldere licht. De voordracht culmineert schitterend in een bespreking van het vraagstuk van het onvermogen om op positieve wijze de dood te accepteren.

Daarna bekeken we de vlog van de longarts David Prins die vraagtekens zet bij het beleid omtrent corona. Dit gaf veel discussie over de huidige politiek en hoe hiermee om te gaan vanuit de antroposofie.

Volgende keer zal Felix een artikel meebrengen.

Bob

Scroll naar boven