Cynthia en Ellen

Verslag van 25 mei 2020

We lazen eerder al het boekje met citaten , getiteld ‘Ziektes, epidemieën en preventie“, van Rudolf Steiner uit. Opvallende uitspraak – en daar zijn er hier méér van- luidt in mijn eigen woorden: de oorzaak van ziektes en epidemieën moet niet gezocht worden in de bacillen, maar in de voedingshaard. Honderd jaar geleden bestond het begrip en het woord “virus”nog niet. Natuurlijk, zegt Steiner, moeten bacillen wél worden onderzocht.

Het is interessant hoe dr. Steiner erop wijst dat hijzelf nooit besmet is geraakt. Zelfs niet toen hij op jonge leeftijd een leerling les gaf in dezelfde kamer waar achter een scherm diens zieke moeder lag die de ‘zwarte pokken’ had. Hij geeft wijze raad hoe wij besmetting kunnen voorkomen. (En daarover zou ik later nog wel eens willen praten in een grotere groep. Ik zit n.l. met een grote vraag daarover.)

Cynthia en ik wijdden ons op 17 mei aan de voordracht  ‘Erkenne dich selbst . Das Erleben des Christus im Menschen als Licht, Leben und Liebe’ van Rudolf Steiner. Voordracht van 2 febr. 1923. We misten na afloop het thema dat in de titel werd aangekondigd. Cynthia was geraakt door wat zij in deze voordracht vond: de opening naar de klasse-uren. Ik vond de lezing moeilijk en nogal streng.

Het was voor ons een grote steun en troost in deze moeilijke Corona-weken samen te lezen wat dr. Steiner ons gaf.  Dat meerdere lotgenoten dit ook deden, versterkte deze gevoelens.

Na het weekje ontspanning (zie de weekspreuk van 26 mei) dat Steiner ons gunde, nu met nieuwe moed naar het Elisabeth Vreedehuis?

Ellen

Verslag van 11 mei 2020

Wij gaan nog steeds door op onze zondagse bijeenkomsten met dr. Steiner. Aan het begin van de crisis begonnen we met de voordrachten van 27 maart 1921, de eerste uit
‘Der Ostergedanke’, ‘Die Himmelfahrtsoffenbarung’, ‘Das Pfingstgeheimnis’, zoals ik al eerder meldde en we maakten het af. Ze brachten ons weer wat heilig vuur en
gegrepen waren we door wat Steiner ons vertelde over de mensen die sterven. In mijn eigen woorden, vanuit mijn herinnering: Ieder mens dat door de poort van
de dood gaat, weet op datzelfde moment wat het mysterie van Golgotha is en ziet wat het voor hem of haar betekent.

Wat zegt dit ons over de velen die nu sterven door het Corona-virus, vroegen wij ons af. Daarna pakten we de kersverse uitgave van begin dit jaar (!) op: ‘Ziektes, Epidemieën en Preventie’ van R. Steiner. Het is een verzameling citaten, uit verschillende voordrachten van Rudolf Steiner geplukt. Het boekje brengt ons vele nieuwe en zeer verrassende inzichten. Ik zie nu niet de mogelijkheid er iets uit te citeren: alles hangt zó met elkaar samen dat ik er niet één kreet uit wil halen, hoewel dat verleidelijk is, misschien lukt
dat als we het hele boekje hebben gelezen. De vertaling maakt het ons niet makkelijker.

Iedere donderdag om 10.30 uur lezen we  -onze studiegroep van 8 mensen- de Grondsteenspreuk. Het is het tijdstip dat we met elkaar, om de 14 dagen, ons wijden
aan een boek van Rudolf Steiner. We doen dit nu ieder voor zich, in zijn/haar eigen huis.

Ellen Beek

Scroll naar boven