Nieuwe insteek bij de ledengroep op maandagavond in Den Haag – najaar 2017

Een andere aanpak

In plaats van een cyclus van voordrachten van Rudolf Steiner zal een thema centraal staan. Vier beschouwingen vormen de basis. Verdieping van het onderwerp wordt gezocht via kunstzinnig en praktisch oefenen en uitwisseling. Ieder kan hieraan actief bijdragen.

Thema: Mens-zijn naar inhoud en vorm.

In het boek “De strijd om het mens-zijn” zijn voordrachten van Rudolf Steiner verzameld die de werking van het kwaad als onderwerp hebben. Een jaar geleden is de voordracht van 26 oktober 1918 op de ledenavond  behandeld. Hierin roept Steiner op om te werken aan wat wij nu bewust kunnen ontwikkelen tegenover het kwaad. Het gaat om het komen tot oprechte interesse in de ander. Daarbij noemt hij vier opgaven waar we onze aandacht op kunnen richten:

 • de medemens leren kennen in zijn BEELDNATUUR.
 • naar de medemens luisteren en door de TAAL heen het wezen van de ander horen.
 • wanneer je de ander ontmoet kan je de gevoelsconfiguratie in jezelf beleven: je ADEMEN zal zich kunnen richten op het gevoelsleven van de ander.
 • de ander in de gemeenschap leren VERTEREN in het gebied van de wil.

Om deze opgaven beter te begrijpen, te beleven en om aanknopingspunten te vinden heeft de ledengroep van de maandagavond een plan gemaakt. Vanaf oktober tot december zal gewerkt gaan worden aan de eerste opgave, de beeldnatuur van de mens, met evaluatie en vooruitblik in december.

Het concrete programma vanaf oktober 2017 is te vinden op de website of is op te vragen bij de voorbereidingsgroep. De avonden zullen plaats vinden in de Vrije School aan de Abbenbroekweg 7 te Den Haag. Niet-leden die interesse hebben om ook mee te doen kunnen zich opgeven.

Voorlopig programma

 • 2 oktober 2017: bespreking van de voordracht in Dornach, 26 oktober 1918. Dit is de tweede voordracht in “De strijd om het mens-zijn” en is ook opgenomen in GA 185, “Geschichtliche Symptomatologie”.
 • 9, 16 en 23 oktober 2017: samenvatting, oefenen en uitwisseling n.a.v. de voordracht in Den Haag, 9 april 1922 over de beeldhouwkunst in “Vorm en Beweging“. Deze is opgenomen in GA 82, “Damit der Mensch ganz Mensch werde”.
 • 30 oktober, 6 en 13 november 2017: samenvatting, oefenen en uitwisseling n.a.v. de Michaelbrief over de beeldnatuur van de mens en de kerngedachten van 4, 11, 18 en 25 mei, in “Kerngedachten van de antroposofie“, blz. 27-34 en ook in GA 26, “Antroposophische Leitsätze”.
 • 20 en 27 november en 4 december 2017: samenvatting, oefenen en uitwisseling n.a.v. de karmavoordrachten van 4 en 9 mei 1924, in “Karmaonderzoek-2“. Deze zijn ook opgenomen in GA 236, “Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, Zweiter Band”.
 • 11 en 18 december 2017: terugblik, evaluatie en vooruitblik.
 • 20 en 27 november en 4 december 2017: samenvatting, oefenen en uitwisseling n.a.v. de karmavoordrachten van 4 en 9 mei 1924, in “Karmaonderzoek-2“. Deze zijn ook opgenomen in GA 236, “Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, Zweiter Band”.
 • 11 en 18 december 2017: terugblik, evaluatie en vooruitblik.

Trees van Dijk, tel: 070 3603521, 2566ec102@hetnet.nl

 

Scroll naar boven