Vernieuwd perspectief voor de Zalen in Riouwstraat 1

Tot nu toe

Na de verhuizing van de Euritmie Academie naar Leiden in 2014 heeft de Stichting Euritmie, eigenaar van het gebouw Riouwstraat 1, De Zalen geëxploiteerd. Met succes. Er zijn veel mooie culturele activiteiten geweest: Veel muziek, zang, concerten, met bijvoorbeeld jong talent van het Koninklijk Conservatorium. Ook toneel, cursussen, tentoonstellingen, veel euritmie, de Perzische poëzie en muziekavonden, een Indonesische topzanger, Franse groepen voor muziek en toneel, International Center for Ensembles  en natuurlijk ook het Studiecentrum voor Antroposofie; teveel om alles op te sommen.

Financieel gaat het ook goed, want in 2016, het tweede volle exploitatiejaar, waren de huurinkomsten € 75.000, waarmee alle lopende kosten gedekt worden. Om ook de kosten van onderhoud van het gebouw te kunnen opbrengen, moesten we doorgroeien naar € 100.000 inkomsten per jaar.

De Stichting Euritmie heeft keihard gewerkt aan De Zalen, de meesten vrijwillig, soms met een vrijwilligersvergoeding en een enkeling met een dienstverband. De groep vrijwilligers is ondertussen uitgegroeid tot 12 personen. Maar om door te groeien zouden nog meer mensen nodig zijn en het aantrekken van personeel is voor een Cultuurhuis als De Zalen geen optie, want die extra kosten zijn niet terug te verdienen. Vorig jaar zijn wij op zoek gegaan naar een structurele oplossing. En toen bleek het bestuur van de AviN op zoek te zijn naar een onderkomen voor diverse activiteiten.

Wij zijn blij dat de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) de Riouwstraat overneemt. De AViN heeft veel meer adem dan wij, bestuursleden van de Stichting Euritmie. En zij zullen nieuwe antroposofische activiteiten in Den Haag opzetten, waaronder met name activiteiten van de jeugd.  Met “zij” bedoel ik natuurlijk ook “wij”. Antroposofie kun je niet uitbesteden aan een bestuur of een locatiemanager van de Riouwstraat. Ik hoop dat wij allen, die deze Nieuwsbrief lezen, de kansen aangrijpen om in de Riouwstraat nieuwe activiteiten te ondernemen. Kom, onderzoek, werk samen en doe!

Vanaf nu

Stap voor stap komt er een nieuwe equipe in de Riouwstraat. En er wordt verbouwd.

Eerste de nieuwe mensen: Stephan Jordan, bestuurslid van de AViN, zal als locatiemanager de exploitatie overnemen; de taken gaan geleidelijk over van Bert de Graaf en Cori de Leeuw naar hem. Carmen Delia (Stephan’s partner), Janna (een enthousiast AViN jeugdlid, die speciaal hiervoor naar Den Haag is verhuisd) en Gunda Vagts (die al langer in het gebouw werkt) zullen het receptiewerk en andere dagelijkse taken overnemen. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

De verbouwing van de 3e etage is in volle gang. Hopelijk is die in mei gereed. Op de begane grond is er een nieuwe zaal met piano en vergadertafel bijgekomen, links van de ingang.

Vanaf 3 juli zal de grote verbouwing van de Begane Grond, een deel van de Kelder en delen van het Trappenhuis (ten behoeve van extra capaciteit in de zalen en de vluchtroutes) starten. Deze verbouwing moet op 1 november gereed zijn. Tegen die tijd zal Stephan met zijn equipe het geheel hebben overgenomen en aan de nieuwe antroposofische activiteiten kunnen beginnen.

 

Ontwerpsessie verbouwing op zondagmiddag 26 februari

Yaike Dunselman, de architect voor de verbouwing, heeft met een gebruikersgroep van circa 15 personen al twee keer een ontwerpsessie gehouden. De gemaakte opmerkingen, vragen en aandachtspunten hebben Yaike elke keer weer gestimuleerd tot een verbeterd ontwerp. De gebruikersgroep is daar enthousiast over. Op zondagmiddag 26 februari (inloop 13.30 uur, start 14.00 uur – 17.00 uur) is iedereen uitgenodigd om naar het ontwerp te kijken en ook suggesties te doen voor aanpassingen. Die kan Yaike dan weer meenemen voor een verder geoptimaliseerd ontwerp, dat natuurlijk wel binnen het budget moet passen dat AViN heeft gesteld. Wij hopen op veel deelnemers.

Bert de Graaff, voorzitter Stichting Euritmie

Scroll naar boven