Nieuwsbrief Antroposofie Den Haag

nummer 20, november 2022

Deze nieuwsbrief wil activiteiten belichten die in onze regio plaatsvinden en nieuws brengen over antroposofische initiatieven en aanverwante organisaties.

Studiecentrum voor Antroposofie

Puberteit: Uit wilskracht op weg naar vrijheid!

Jacques Meulman - dinsdag 15 november
Onze overtuigingen zijn voor jongeren niet interessant. Wat zij nodig hebben zijn inspirerende aansporingen om hun eigen oordeelsvermogen te ontwikkelen. Hoe kunnen zij hun wereld ontdekken?
Algemene informatie over de voordrachten:
  • aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30
  • in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1
  • bijdrage € 5, € 10 of € 15 (naar draagkracht)
  • aanmelden hoeft niet, maar is voor ons fijn studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl
riouwstraat_1

Van Herfst naar Kerst

Schildercursus o.l.v. Carin Anderson - 3 donderdagochtenden 10.30 tot 12.15 uur
17 november, 1 en 15 december 2022

In deze korte introductiecursus gaan we aan de slag met een gezamenlijke opdracht die verbonden is met het jaarverloop. Ik neem u mee in de kracht van kleur, beweging en vorm in de ‘nat in nat’ schildertechniek. Ervaring is niet nodig.
Plezier, ontdekken en ervaren staan voorop met ruimte voor eigen interpretatie.

Elisabeth Vreedehuis - kosten € 75 - aanmelden 06 4606 4661 of carin@nderson.nl

12 Zintuigen - 13 Deugden

donderdag 17 november - Hans Hoogerdijk


Vriendenavond van de Stichting Diodato pro libris, de vriendenstichting van de Haagse Boekerij. Zoals gebruikelijk is een auteur uitgenodigd om over zijn nieuwe boek te spreken. Hans Hoogerdijk zal spreken over "12 Zintuigen - 13 Deugden", dat begin november verschijnt bij uitgeverij Nearchus.
"12 Senses gaat uit uit van een 12 - ledig mensbeeld. De scholing van onze 12 zintuigen leidt naar 12 deugden. En tenslotte naar de 13e deugd als herstelkracht voor een deugdelijke sociale, spirituele en duurzame toekomst."
Meer info over auteur en boek: www.12senses.nl
Na de pauze zullen het bestuur van de Stichting Diodato en de firmanten van de Haagse Boekerij een kort verslag geven over het reilen en zeilen van de stichting en de winkel.

Elizabeth Vreedehuis - 20.00 uur - toegang € 6,00; vrienden gratis

Schepping of oerknal

vrijdag 9 december - Ronald van Vierzen


De oerknaltheorie en de evolutieleer staan lijnrecht tegenover het Bijbelse scheppingsverhaal. Spreker Ronald van Vierzen meent dat de overeenkomsten groter zijn dan gedacht.
In deze tijd wordt het hart van de mensen bestookt met de gedachte dat iets pas waar is als het wetenschappelijk bewezen is. Met het intuïtief aanvoelen of iets wel of niet klopt, of een innerlijke overtuiging, kan de wetenschap niets. Een dergelijke tegenstelling vinden we ook bij de verklaringen over het ontstaan van de aarde en de mensheid. Volgens de wetenschap heeft de mensheid er, sinds de oerknal, zo’n 45 miljard jaar over gedaan om te worden zoals ze nu is. Als we de Bijbelvertaling letterlijk nemen, is dat in 6 dagen gebeurd. Een absurd verschil dat onoverbrugbaar lijkt, maar in de loop van de voordracht blijken deze uitersten helemaal niet zo te verschillen.

Sijthoff - Doezastraat 1b Leiden - 20.00 uur - entree € 10 – studenten € 7,50
Voor meer activiteiten, zie de regio agenda en het prikbord.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in het begin van het nieuwe jaar 2023.
Redactie antroposofiedenhaag.nl