Nieuwsbrief Antroposofie Den Haag

nummer 19, september 2022

Deze nieuwsbrief wil activiteiten belichten die in onze regio plaatsvinden en nieuws brengen over antroposofische initiatieven en aanverwante organisaties.

Studiecentrum voor Antroposofie

Het programma is dit najaar onderverdeeld in drie thema's: De aarde, De mens en Kunst
Uitgebreide informatie over het hele programma vindt u hier.

cursus De kracht van euritmie

Janneke Besjes en Lot Hooghiemstra - vrijdagen 23 en 30 september en 7, 14 en 21 oktober van 9.30 tot 11.00 uur - kosten € 75 voor de hele cursus
Euritmie biedt een oefenweg in het bewust worden van je eigen beweging, van jezelf ten opzichte van anderen en van je plek in de ruimte.
Aanmelden via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl en betaling van € 75 op rekening NL 62 INGB 0000 6784 86 onder vermelding van 'euritmiecursus'

schrijfcafé Biografisch schrijven

Miranda Scheperboer - vr. 16 september, 14 oktober, 18 november, 16 december
kosten € 5/10/15 per keer (naar draagkracht)
De ochtenden zijn afzonderlijk te bezoeken. Tijdens de bijeenkomst zal geschreven worden naar aanleiding van een thema.

Voordrachten

Hoeveel sla zit er in sla?

Ilse van den Bosch - dinsdag 13 september
Over kwaliteit van biodynamische voeding: wat voedt ons eigenlijk? Op zoek naar betekenis en inspiratie in ons dagelijks leven, met activerende oefeningen.

Preparaten, kern van de biologisch-dynamische landbouw

René Groenen - dinsdag 4 oktober
De toepassing van preparaten is kenmerkend voor de biodynamische landbouw. In de preparaten komt het beste van planten en dieren samen. René legt het uit.

Wat is hoogbegaafdheid? Bezien vanuit verschillende invalshoeken

Frietzen Grünbauer-Felius - dinsdag 11 oktober
Wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig en hoe verhoudt zich dat tot de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs? Hoe kun je als ouders ondersteunen?

Mediawijsheid

Edmond Schoorel - dinsdag 18 oktober
Opvoeden in het digitale tijdperk is een uitdaging. Wat is de werking en bijwerking van elektronische media en wat is mediawijsheid voor verschillende leeftijdsgroepen? En hoe moeten we ons als volwassenen ontwikkelen om gezond te blijven in de digitale wereld?

Puberteit: Uit wilskracht op weg naar vrijheid!

Jacques Meulman - dinsdag 15 november
Onze overtuigingen zijn voor jongeren niet interessant. Wat zij nodig hebben zijn inspirerende aansporingen om hun eigen oordeelsvermogen te ontwikkelen. Hoe kunnen zij hun wereld ontdekken?
Uitgebreide informatie over het hele programma van het Studiecentrum vindt u hier.
Algemene informatie over de voordrachten:
  • aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30
  • in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1
  • bijdrage € 5, € 10 of € 15 (naar draagkracht)
  • aanmelden hoeft niet, maar is voor ons fijn studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl
riouwstraat_1

Open dag Mens en Tuin - zaterdag 24 september - 11 - 15 uur

Wandelingen, workshops, kinderactiviteiten, loterij, muziek en lekker eten en drinken. En natuurlijk zijn er plantjes te koop! Klik hier voor meer informatie
2EKR0WnE2

Otčenáš - concert door Cantamus Alati

zaterdag 5 november - 16.30 uur - Kloosterkerk - kosten 17,50 in voorverkoop
Otčenáš van Leoš Janáček en de Mis in D opus 86 van Antonín Dvořák
Klik hier voor meer informatie over dit evenement

De toekomst van Rudolf Steiner Zorg in Den Haag (vervolg)

Er zijn op 27 en 28 juni jl. weer bijeenkomsten geweest waar gesproken is over de toekomst van Rudolf Steiner Zorg in Den Haag. Voor de ouderenzorg is de nieuwe beoogde overnamepartner Haagse Wijk en Woonzorg (HWW). Voor de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) is dat Lievegoed (antroposofische zorg). Verslagen van die bijeenkomsten vindt u hier

8707306409_06ba69a87c_c

Biologisch dynamische druivenkwekerij Westland stopt

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight dreigt te sluiten. Er hebben zich geen mensen gemeld om de kwekerij over te nemen. Dat betekent dat de laatste druivenkweker uit het Westland verdwijnt. Is er dan niemand die belangstelling heeft? Lees het artikel
Voor meer activiteiten, zie de regio agenda en het prikbord.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond de herfstvakantie (tweede helft oktober)
Redactie antroposofiedenhaag.nl