Nieuwsbrief Antroposofie Den Haag

en Studiecentrum Antroposofie

nummer 11, september 2020

Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat de laatste nieuwsbrief uitkwam (begin februari). We leven nu in een andere wereld waarin wij als mensen elkaar minder vaak kunnen ontmoeten. Terwijl de behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen om de fenomenen te duiden misschien wel groter is dan ooit. Voorlopig blijven we last houden van de maatregelen. Het verenigingsleven over de hele wereld wordt zwaar getroffen. Hoe gaat dat met bijeenkomsten, jaarvergaderingen en organisatie van activiteiten?

Een verandering waar u minder van zult merken is dat website en nieuwsbrief van het Studiecentrum voor Antroposofie zijn geïntegreerd in de website en nieuwsbrief van Antroposofie Den Haag. De adresbestanden zijn daartoe samengevoegd. Bekijk hier de vernieuwde website.

Het studiecentrum voor antroposofie

Er is voor dit najaar weer een veelzijdig programma samengesteld.

Drieluik over Corona

Veel aandacht is er uiteraard voor de invloeden van Corona: de werking van het virus in het menselijk lichaam, beschouwingen over de gevolgen van de maatregelen (sociaal en individueel) en een zoektocht naar de geesteswetenschappelijke duiding.
Het betreft een drieluik op vier donderdagavonden vanaf 24 september 2020, met achtereenvolgens Christina van Tellingen (huisarts), Wilbert Lambrechts (bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in België) en twee keer Sebastiaan de Vries (filosoof en leerkracht Vrije School Pabo Leiden.

Lezingen

woensdagavond 21 oktober Bob Duin, Bert de Graaff
Culturele, technologische, juridische ontwikkelingen: lust of last?
donderdagavond 5 november Bea van der Steen
Onze weg tussen dood en nieuwe geboorte in beeld gebracht aan de hand van aanwijzingen van Rudolf Steiner
dinsdagavond 27 oktober Arie Bos
De doelgerichtheid van de evolutie
dinsdagavond 10 november Matthias Rozemond en Kees Veenman
De kleuren van Rembrandt

Cursussen

dinsdagavond 17 en 24 november en 1 december Thea Giesen
Ontdekkingsreis door de 12 zintuigen
donderdagavonden 19, 26 november en 3, 10 en 17 december
Mario en Marleen Matthijsen Over de Grondsteenspreuk met euritmie
woensdagavonden 9 en 16 december Kees en Rita Veenman
Werking van kleuren, maanddeugd, kleurmeditatie, sprookje
zeven zaterdagochtenden tussen 5 september en 12 december Jacques Meulman
Cursus Biografie van de oudere mens

Een overzicht van het volledige programma vindt u hier.

De Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner

Een euritmische presentatie van deze spreuk en een lezing door Pim Blomaard.
zondag 20 september in het Elisabeth Vreedehuis , Riouwstraat 1 DenHaag.
In verband met het feit dat er een beperkt aantal mensen in de theaterzaal mag, zal deze presentatie twee keer worden gehouden, eerst om 14.00 uur en daarna om 16.00 uur. Wilt u zeker zijn van een plaats, dan is aanmelden noodzakelijk bij Elisabeth Appenrodt, euritmie@antroposofiedenhaag.nl telefoon 070 350 51 03 Vermeldt u dan ook welke presentatie u wilt bijwonen.

De presentatie duurt een uur. Vanaf een half uur voor de voorstelling bent u welkom in café de Serre. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met als richtbedrag €20.

Werkplaats voor de Toekomst

Bij de Zonneboom in Leiden gaat voor de derde keer de Werkplaats voor de Toekomst van start op 12 oktober a.s. In de Werkplaats gaat het om het ontdekken van de principes waarop wij een gezonde samenleving kunnen bouwen en het aanboren van de kracht in jezelf om daar actief aan mee te werken. Daarbij komen ook verwante thema’s en vragen aan bod, zoals: Hoe kunnen we werkelijk begrijpen welke ontwikkelingen in onze tijd spelen? en: Hoe verbind ik mij vruchtbaar met de mensen om mij heen en met de wereld?

Aan de Werkplaats wordt meegewerkt door John Hogervorst, Christine Gruwez, Harrie Salman, Klaas van Egmond en Reinoud van Bemmelen. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Zonneboom.
zeevonk

Zeevonk

In het nieuwe schooljaar 2020/2021 opent de nieuwe staatsvrije school haar deuren in het Elizabeth Vreedehuis in de Riouwstraat. Ze starten met een peuter- kleutergroep en een onderbouwgroep van gemengde leeftijden. De ambitie is om uit te groeien tot een school waar kinderen vanaf 2,5 tot 18 jaar een plek kunnen krijgen. Zie verder de website van Zeevonk.
Tot zover deze Nieuwsbrief. Voor de volledige agenda van de regio kijkt u hier.
Bob Duin en Maartje Post