Nieuwsbrief Antroposofie Den Haag

nummer 16, januari 2022

Studiecentrum voor Antroposofie


Hoe verlevendig ik mijn denken?


Frans Romeijn - dinsdag 15 februari 2022


Hoe denken wij eigenlijk? Wat is werkelijk vrij denken?
Frans Romeijn is zeer ervaren in het fenomenologisch waarnemen en het begeleiden van anderen in het ontwikkelen daarvan. Over deze avond schrijft hij: Als je je aandacht op het denken richt valt daar nog veel meer aan waar te nemen, bijvoorbeeld: hoe doe ik het, waar denk ik? Je kunt dan zelf gaan ervaren dat jíj het bent die denkt en niet je hersenen, hoewel deze er natuurlijk wel een rol in spelen. We gaan door middel van oefeningen stap voor stap de geestelijke aspecten van het denken leren kennen. We kunnen dan tot een lévend denken komen. Wat voor velen van ons plezierig is, is dat we dan niet meer overgeleverd zijn aan de voortdurende stroom van gedachten, maar zelf leiding aan het denken kunnen geven, iets wat zeer gezond makend is voor onze ziel’.

riouwstraat_1
De lezing is om 20.00 uur in het
Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag , voor deze avond geldt een vrijwillige bijdrage

Een nieuw team treedt aan


Na zeven jaar het programma voor het Studiecentrum te hebben georganiseerd, hebben Bert de Graaff, Bob Duin en Paul Asselbergs hun taken overgedragen aan een nieuw team. Trees van Dijk, Marion Kuipéri, Erik Bomas, Evelyn Fernandez en Sandra van Mameren werken samen aan een jaarprogramma.
De avond met Frans Romeijn is hun eerste activiteit. Het team staat open voor suggesties.

IMG_20211223_161841
Bob, Paul en Bert bedankt

Kunstzinnig werken met Carin Anderson


Heeft u zin uzelf KUNST-ZINNIG in beweging te zetten? De "nat in nat“ schildertechniek, vormtekenen en eenvoudige boetseeroefeningen kunnen u hierbij ondersteunen. Het accent ligt op het ervaren, verwonderen, in proces komen en plezier hebben in het werken met uw handen. Wij werken in kleine groepjes van 6 personen (met 1.5 afstand) in het heerlijke zonnige Atelier van Het Vreedehuis. Ik begeleid u van de ene stap naar de andere met voldoende ruimte voor eigen interpretatie op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen eens in de 14 dagen. Ervaren, ontdekken en plezier staan voorop. Ervaring is niet nodig. Voor meer informatie www.vreedehuis/atelier of bel Carin Anderson 06 4606 4661 of mail carin@nderson.nl

Gratis maandelijks lunchconcert


Elke laatste vrijdag van de maand geeft het jazz-trio van Paul de Roo van 12.30 tot 13.00 uur een gratis lunchconcert in het Elisabeth Vreedehuis.
Paul de Roo - piano, Alex Milo - bas, Bram Wijland - drums.

Paasbijeenkomst over oude in nieuwe mysteriën – 17 en 18 april

Marleen en Mario Matthijsen

Bijeenkomst over het herkennen van aspecten van oude mysteriestromen in de ritmen van de grondsteenspreuk, als onderdeel van een nieuwe mysteriestroom die met de kerstbijeenkomst in 1923 is begonnen.
Met deze bijeenkomst wordt getracht bij te dragen aan het versterken van de impuls van de kerstbijeenkomst van 1923. De grondsteenlegging van 25 december 1923, de grondsteenspreuk en haar ritmen en de spreuk ‘Michael-imaginatie’ zullen dit keer in het Duits worden uitgesproken en in euritmie getoond. Met inhoudelijke bijdragen zal worden beschreven in hoeverre een samenhang te vinden is tussen enerzijds inwijdingservaringen in oude mysteriestromen en anderzijds wat aan de ritmen van de grondsteenspreuk kan worden ervaren.
Het programma omvat vijf eenheden van ieder circa 1,5 uur, met daartussen pauzes (inclusief avondeten) en na afloop een lunch.
Aanmelden is noodzakelijk, via email (m.m.matthijsen@hetnet.nl) of telefonisch 070 354 6090. Met een bijdrage van 65 euro per persoon voor het geheel (dit is inclusief avondeten en lunch en pauzeconsumptie) wordt een gedeelte van de kosten gedekt, die in totaal ca 9200,- euro omvatten. U bepaalt zelf uw bijdrage.
Meer informatie vindt u hier.
Voor meer activiteiten, zie de regio agenda en het prikbord.

Redactie antroposofiedenhaag.nl