Nieuwsbrief Haagse Boekerij – Antroposofie

hbheader_nwsbrf680
 

Nieuwsbrief Antroposofie mei 2020

 
Beste lezers,

u begrijpt dat het corona-gebeuren ook antroposofische pennen in beweging brengt, niet alleen op het internet maar ook al in boekvorm. We beginnen met een overzicht.
 
Al eerder verscheen een overzicht van citaten uit het werk van Rudolf Steiner, onder de titel
Ziektes, epidemieën en preventie. Dit boekje is nu plotseling heel actueel en inmiddels al twee maal snel herdrukt. Allerlei aspecten van de wereld van de bacillen (zoals ze in Steiners tijd nog heetten), het ontstaan van infectieziektes en wat ziekmakend en genezend werkt komen aan de orde. Een Duitse en Engelse editie zijn ook leverbaar.
Ziektes, epidemieën en preventie – Uitgeverij Pentagon – 92 p. – € 13,50
Stichwort Epidemien – Rudolf Steiner Verlag – 71 p. – € 7,90
On epidemics – Rudolf Steiner Press – 72 p. – € 10,50
nba2020_9789490455538
 
Ook andere auteurs dragen hun steentje bij.
John Hogervorst bundelde enkele beschouwingen over de diverse aspecten van het corona-gebeuren onder de titel Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona:
‘In de loop van zijn leven kan de mens veel leren, soms (juist) ook in en door moeilijke tijden. Dat geldt vast en zeker ook voor de samenleving. De coronacrisis heeft een onthullend karakter: op allerlei gebieden is blootgelegd hoe wij wereldwijd met elkaar en met de aarde omgaan. Dit boekje biedt daarbij nadere stof tot overwegen: hoe kunnen wij werkelijk zien en begrijpen wat er in de wereld speelt – en welke kansen en perspectieven zijn ook blootgelegd om een andere, betere weg in te slaan?’
nba2020_9789492326461
Nearchus – 72 p.
€ 12,50
 
nba2020_9783982135427
Glomer – 92 p. – € 9,75
Frank Linde: Okkulte Epidemiologie. Corona-Krise, Weltenangst und das Vertrauen in die guten Mächte des Daseins nach Aussagen Rudolf Steiners
Diese Zusammenstellung von Aussagen Rudolf Steiners ist als Arbeitsmaterial und Anregung für die eigene Arbeit gedacht. Aus der Vielzahl der von Steiner dargestellten Ergebnisse seiner Geistesforschung wird deutlich, dass es keine einfachen Antworten auf die Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Epidemien geben kann.
 
Judith von Halle: Die Coronavirus-Pandemie
Was liegt dem Sars-CoV-2-Virus und der durch ihn verursachten Pandemie zugrunde? Alles nur Hysterie? Im Bemühen um eine Beantwortung dieser Frage durch die Mittel der anthroposophischen Geisteswissenschaft setzt sich Judith von Halle in zwei Antwort-Briefen mit zahlreichen Aspekten auseinander.
In dieser Untersuchung deutet sich an, dass schon aus spirituellen Gründen die Coronavirus-Pandemie ein sehr ernstzunehmendes Ereignis ist.
Binnenkort leverbaar.
nba2020_9783037690598
Verlag für Anthroposophie
120 p. – € 12,00
 
nba2020_9783751917919
Akanthus Akademie/BoD
172 p. – pbk – ca. € 19,00
Inkijkvoorbeeld hier
Michaela Glöckler, Andreas Neider, Hartmut Ramm:
Corona – eine Krise und ihre Bewältigung.
Verständnishilfen und medizinisch-therapeutische Anregungen aus der Anthroposophie
Dieses Buch möchte ein wirklichkeitsgemäßes Denken über die eigentlichen Ursachen solcher Epidemien wie der jetzigen Corona-Erkrankung anregen und ein therapeutisch wirksames Handeln zur Überwindung der Krankheit fördern.
Dabei dienen die Verständnishilfen aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft und Medizin zu den Hintergründen epidemischer Erkrankungen sowie der jedem Menschen zur Verfügung stehende gesunde Menschenverstand als Leitfaden.
Binnenkort leverbaar.
 
Bij uitgeverij Nearchus verschenen twee relevante zgn. mini-brochures:
Hans Albonico: Is ons afweersysteem nog gezond? Vragen van een huisarts
Het aantal ziektes dat met infecties te maken heeft neemt af, maar dat leidt er toe dat het menselijk afweersysteem onvoldoende ‘oefent’ en verzwakt. – “Angst en teleurstelling maken een mens bevattelijker voor het gevaar van besmetting.” – De wijze van denken en handelen in de geneeskunde vraagt om bijstelling naar een holistisch beeld van de mens, en van vragen naar ziekte en gezondheid.
Rudolf Steiner: Gezondheid. voor mens en samenleving
De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak – maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen? Een voordracht met een actuele betekenis!
 
nba2020_11950317859
 
nba2020_11951318529
Beide brochures:
32 p. – € 3,00
 

Medische boeken

Dit voorjaar is het 100 jaar geleden dat de antroposofische geneeskunst ontstond. Weliswaar had Rudolf Steiner al veel eerder over allerlei aspecten van de geneeskunde gesproken, maar van 20 maart tot 9 april 1920 vond de eerste cursus plaats speciaal voor artsen en geneeskunde-studenten. In de volgende jaren volgden er meer én ontstonden er klinieken, geneesmiddelen, therapieën en andere initiatieven.

Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een sterk bewerkte nieuwe druk van deze cursus (GA 312): Geisteswissenschaft und Medizin, nl. de 8., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. De uitgever schrijft: Über zehn Jahre nach der letzten, siebenten Auflage wird dieser für die anthroposophische Medizin zentrale Kurs nun in überarbeiteter Form neu aufgelegt. Der gesamte Text und die Hinweise wurden gründlich durchgesehen und bearbeitet, erstmals eingebunden sind auch die zum Kurs gehörenden Wandtafelzeichnungen. Damit liegt dieser Vortragszyklus, der sich als Initialzündung für die Ausbreitung der anthroposophischen Medizin erwies, in einer wesentlich verbesserten Fassung zum Studium vor.
Rudolf Steiner Verlag – 490 p. – geb. – € 59,00

Tegelijkertijd verscheen:
Peter Selg/Peter Barna: Vorgeschichte, Intention und Komposition. Materialien zum ersten Ärztekurs Rudolf Steiners 1920, als 1e deel van een reeks Studienkommentare zum medizinischwen Werk Rudolf Steiners. Het boek bevat uitgebreide informatie over het tot stand komen van de cursus en de deelnemers, weergave van alle voorbereidende aantekeningen van Rudolf Steiner en enkele studies over de compositie en inhoudelijke thema’s van de cursus.
Verlag am Goetheanum – 568 p. – geb. – € 78,00

Als derde titel: Armin J. Husemann: Die Blutbewegung und das Herz.
Aus 30 Jahren Lehr- und Forschungstätigkeit schreibt Armin Husemann für Medizinstudenten, Ärzte, Lehrer, Kunsttherapeuten allgemein verständlich, was er in vielen Kursen im In- und Ausland über Blutbewegung und Herzfunktion entwickelt hat. Aus den Phänomenen der Naturwissenschaft entstehen lebendige Bilder des Herzens.
Ein anschauliches Fachbuch – eine Brücke zwischen Naturwissenschaft und Anthroposophie.
Freies Geistesleben – 187 p. – geb. – € 39,00
nba2020_medisch
 

Steiner-biografia

Hans Stolp: Rudolf Steiner. Stichter van een nieuwe cultuur
Dit boek ‘biedt een vernieuwende kijk op de filosofie van deze beroemde grondlegger van de antroposofie. Hoewel we de naam Rudolf Steiner steeds vaker horen, er in rap tempo vrije scholen worden geopend en biologisch-dynamische landbouw volop in de belangstelling staat, weten weinig mensen écht iets af van de persoon en zijn idealen. Hans Stolp laat met zijn unieke insteek en voorbij de clichés de enorme invloed en levensfilosofie van Steiner zien. Een inspirerend kleinood voor iedereen die nieuwsgierig is geworden.‘ Aldus de uitgever.
AnkhHermes – 160 p. – geb. – € 16,50

Kaj Skagen: Anarchist, Individualist, Mystiker.
Rudolf Steiners frühe Berliner Jahre 1897–1902
Dieses Buch widmet sich einem Kapitel in Rudolf Steiners Leben, das immer wieder kontrovers behandelt wurde: die Berliner Jahre von 1897 bis 1902. In dieser Zeit, so der Eindruck einer summarischen Betrachtung, mutierte Steiner vom Nietzscheaner zum Anarchisten und Haeckelianer und schlussendlich zum Mystiker und Theosophen. War das ein Ausdruck von Sprunghaftigkeit oder liegt darin eine Kontinuität? Meer informatie…
Rudolf Steiner Verlag – 135 p. – geb. – € 19,80
Rudolf Steiner OS.indd
 
nba2020_9783727453380
 

Nieuwe Steiner-vertalingen

Uit de sterren. De lange weg naar een nieuwe geboorte
Het idee dat je er al eerder was voelt voor steeds meer mensen als reëel. Reïncarnatie? Maar wat er dan gebeurt tussen twee levens in, hoe het voorbije leven wordt verwerkt en het nieuwe wordt voorbereid, blijft toch een mysterie. Op dat verborgen gebied werpt het spirituele onderzoek van Rudolf Steiner een onvermoed licht. De reis die de ziel na de dood doormaakt, voert haar in zekere zin tot aan de sterren. Op die weg moet veel worden afgelegd en gereinigd, voordat de ommekeer kan worden gemaakt en het kleed van het nieuwe leven kan worden geweven. Uniek aan deze voordrachten-bloemlezing is de nadruk op de laatste fase: de uiteindelijke afdaling van de ziel, het moment van de conceptie en bijzondere aspecten van de embryonale ontwikkeling.
nba2020_9789082999891
Steinervertalingen – 196 p.
Pbk. met flappen – € 24,50
 
nba2020_9789492462541
Uitgeverij Pentagon – 278 p.
Geb. – € 30,00
Karmastudies 3
Met het verschijnen van deze band zijn nu alle karmavoordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands beschikbaar. In deze band zijn opgenomen de voordrachten in Bern, Zürich, Stuttgart en Arnhem.
In haar nawoord onderzoekt Marianne de Nooij de volgende kwestie: ‘Er verschijnen steeds meer rapportages van mensen die herinneringen hebben aan een eerder aardeleven, met tussen beide inkarnaties een veel kortere tussenpoos in de geestelijke wereld. Het betreft konkrete herinneringen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.’ ‘Je kunt je afvragen of de wetmatigheden zoals Steiner die verwoordt, ook zonder meer in dergelijke lotgevallen geldig zijn.’
Uit GA 240.
 
Symptomatologie van de geschiedenis
Nog nooit was de geschiedenis zo dramatisch als in onze tijd. Wat ligt daaraan ten grondslag? In Symptomatologie van de geschiedenis kijken we achter de façade van de geschiedenis: verborgen drijfveren die onze geschiedenis vormgeven. Steiner beschrijft de nationale impulsen en de ontwikkeling van de toonaangevende naties. Is de invloed van Rome die het opkomen van de ‘bewustzijnsziel’ verhindert, tegen te gaan? Welke krachtige rol spelen de jezuïeten in onze wereld?
Een spirituele/symptomatologische visie op verleden en heden. Met een nawoord van Frans Lutters.
Vertaling van GA 185 (minus 2 voordr.)
nba2020_9789492462381
Uitgeverij Pentagon – 304 p.
Geb. – € 31,00
 
nba2020_9789083052007
Steinervertalingen – 92 p.
Paperback met flappen.
Klein formaat – € 17,50

Nieuwe uitgave Antroposofische weekspreuken

Met verwondering kijken naar jezelf vanuit de kringloop van het jaar en de bewegingen in de natuur, dat is wat de ‘weekspreuken’ met je doen. Ze nemen je innerlijk mee door de seizoenen, te beginnen met Pasen, en voeren je langs de andere jaarfeesten weer naar het begin van de volgende kringloop. Iedere spreuk is een bezinning, een meditatie, waarin de ziel – het meest innerlijke van jezelf – zich verweven ziet met de wereld. Een wereld die niet alleen de aarde omvat, maar zich uitstrekt tot de kosmos, tot de geestelijke wereld.
Tweetalige uitgave. De vertaling is van Roel Munniks, in een nieuwe vormgeving.
 

Kleine Steiners

Het mysterie van Pasen
Pasen is voortgekomen uit het joodse Pesach, is de gangbare opvatting. Steiner toont aan dat het paasfeest al in de oude ‘heidense’ mysteriecultuur werd gevierd: drie dagen lang, met prachtige ceremoniën, in verdriet en in vreugde. En dat Pasen met zijn beweeglijke datum samenhangt met de kosmos.
Dornach, 26 maart en 12 april 1924 (ged.), uit GA 353 – 46 p. – 10,00

Sociale en antisociale impulsen in de mens
Het hoort bij onze tijd dat wij ‘antisociale’ wezens zijn. Anders zouden we niet kunnen overleven. In de aard van de mens zitten tegenover de sociale driften ook antisociale driften. ‘Diepe afgronden gapen er tussen de mensen van deze tijd,’ aldus Steiner. Hij geeft ons hier twee grandioze oefeningen om op eenvoudige wijze het sociale in onszelf als nieuw vermogen te ontwikkelen. – Bern, 12 dec. 1918, uit GA 186 – 60 p. – € 12,50

 
Het geheim van de dubbelganger. Geografische geneeskunde
We hebben in ons een dubbelganger, met een hoge intelligentie en een sterke wil. Elektrische stromen: wezens die de dood niet kunnen verdragen. Steiner: in verschillende streken van de aarde is de straling heel verschillend. Vroeger voeren Noorse schepen naar Amerika om daar ziektes te bestuderen. Wat is het streven van Amerika, wat dat van Europa? Vele geheimen moeten vandaag worden ontsluierd. – Sankt Gallen, 16 dec. 1917, uit GA 178 – 56 p. – € 12,50

Onsterfelijkheid en ongeborenheid
Bestaat er leven na de dood? – in onze tijd een vraag die regelmatig opduikt. Maar: is er leven vóór de geboorte, dat is geen vraagstuk. Steiner schetst het enorm grote belang van het je bezighouden met het vraagstuk ‘ongeborenheid’. Hij vergelijkt de visies van cultuur en diverse religies, en komt to verrassende conclusies. En hij wijst op de gevolgen: wat gebeurt er als we geen bewustzijn van ‘ongeborenheid’ hebben?
Berlijn, 18 sept. 1920, uit GA 198 en 2 fragmenten. – 56 p. – € 12,50
nba2020_kleinesteiners
 

Nieuw in de Rudolf Steiner Gesamtausgabe


GA 270: Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum oftewel de zgn. Klasse-uren. Tot nog toe in de Gesamtausgabe beschikbaar als dure vierdelige uitgave in een cassette op groot formaat. Nu als ‘gewoon’ deel verkrijgbaar. – 857 p. – € 82,00

GA 80b: Das Innere der Natur und das Wesen der Menschenseele
13 openbare voordrachten in diverse steden 1920-1923. – 631 p. – € 69,00
Meer informatie…

GA 279: Eurythmie als sichtbare Sprache. Laut-Eurythmie-Kurs
Van deze band verscheen een 6e, geheel vernieuwde editie.
Die Neuherausgabe ist um ein Drittel erweitert. Das Stenogramm wurde neu übertragen, aufgenommen wurden zudem Faksimiles und Transkriptionen von zwei Notizbüchern, Kursprogramme, Berichte Rudolf Steiners, Teilnehmerzeichnungen sowie sämtliche 26 Wandtafelzeichnungen. – 520 + 32 p. – € 65,00

GA 37: Schriften zur Geschichte der anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft 1902–1925. Mit Nachträgen zum Aufsatzwerk Rudolf Steiners (GA 29–36). – 825 p. – € 82,00
Meer informatie…
nba2020_nieuwe_ga
 

Informatie over andere nieuwe titels kunt op ons weblog vinden.

 
 
 
 

Scroll naar top